NORDEN iværksætter aktietilbagekøb

Report this content

MEDDELELSE NR. 75 - 4. NOVEMBER 2021

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre tilbagekøb af aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 263 mio.). Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i medfør af bestyrelsens bemyndigelse til at lade NORDEN erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Denne bemyndigelse blev senest fornyet på NORDENs generalforsamling den 25. marts 2021.

Formål
Formålet med tilbagekøbet er at justere selskabets kapitalstruktur. Der kan maksimalt erhverves 3.920.000 aktier.

Periode
Tilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2021 til og med senest udgangen af februar 2022.

Safe Harbour
Programmet struktureres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning).

Vilkår

  • NORDEN udpeger Danske Bank til lead manager og til at forestå køb af aktier på vegne Selskabet. Banken vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængigt af og uden involvering fra NORDEN.
  • NORDEN ejer forud for aktietilbagekøbet 1.524.393 egne aktier, svarende til 3,90% af aktiekapitalen.
  • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde aktier, der er handlet i de seneste 20 handelsdage forud for handelsdagen.
  • Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: i) kursen på den seneste uafhængige handel og ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen.
  • NORDEN kan til enhver tid afbryde tilbagekøbsprogrammet. Hvis programmet stoppes før tid, informerer NORDEN herom i en meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen.
  • Der vil senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelse om aktiekøb foretaget under tilbagekøbsprogrammet.

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram sælger A/S Motortramp løbende aktier pro rata for at fastholde sin nuværende aktiebeholdning på lige under 32% af aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S


Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:
Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451Abonner

Dokumenter og links