Christiania Bank og Kreditkasse bliver en del af Nordic Baltic Holding koncernen

Christiania Bank og Kreditkasse bliver en del af Nordic Baltic Holding koncernen: Statens Bankinvesteringsfond i Norge har besluttet at sælge statens aktier i Christiania Bank og Kreditkasse til MeritaNordbanken for NOK 49 pr. aktie Vækst i Norge gennem lancering af nye produkter og koncepter samt hurtig integration MeritaNordbanken Abp, et datterselskab af Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ), forhøjer sit tilbud af 19. juni 2000 om at erhverve alle aktierne i Christiania Bank og Kreditkasse ASA til NOK 49 kontant pr. aktie. Samtidig forlænges tilbudet til den 3. november 2000 kl. 17.00 (norsk tid). Fra den 16. oktober 2000 betales rentekompensation på 7,5 pct. p.a. for alle accepter. Kravet om due diligence er frafaldet. Statens Bankinvesteringsfond i Norge har besluttet at acceptere det forhøjede tilbud og sælge statens 191.000.000 aktier, svarende til 34,64 pct. af aktiekapitalen i Christiania Bank og Kreditkasse, til MeritaNordbanken. Med en kurs på NOK 49 kontant pr. aktie værdiansættes Christiania Bank og Kreditkasse til NOK 27 mia. (Bilag 2: "Government shares in Christiania Bank will be sold to MeritaNordbanken") Christiania Bank og Kreditkasse vil drage fordel af forbedret konkurrenceevne med nordiske produkter og serviceydelser, såsom e-banking, kapitalforvaltning, investment banking samt betalingsformidling og vil opnå lavere fundingomkostninger. I den nordiske finansielle sektor har koncernen det største kapitalgrundlag, som norske kunder dermed får adgang til. Fælles planlægning vil omgående blive iværksat, så snart der er opnået accept fra aktionærer repræsenterende 90 pct. af aktiekapitalen, for at realisere fordelene ved at sammenlægge de to koncerner. Effektiv implementering, når godkendelse fra myndighederne er opnået. Synergier til et samlet beløb af mindst EUR 110 mio. er identificeret og vil blive realiseret inden for tre år ved fuld integration af de to koncerner. EUR 65 mio. i omkostningsbesparelser og EUR 45 mio. i øget indtjening. Restruktureringsomkostninger anslås til EUR 90 mio. Bestyrelsen for Christiania Bank og Kreditkasse anbefaler sine aktionærer at acceptere tilbudet (Bilag 3: "Christiania Bank positive to MeritaNordbanken"). Aktionærer repræsenterende 50 pct. af aktiekapitalen har accepteret tilbudet. Derudover ejer Nordic Baltic Holding koncernen knap 10 pct. af aktierne i Christiania Bank og Kreditkasse. Vækststrategi - I dag er vi tæt på at nå vores mål gennem lang tid om at skabe en egentlig nordisk finanskoncern, som samler de bedste nordiske finansielle løsninger og tilbyder dem til kunderne i hvert af landene. Det vil være til gavn for aktionærer såvel som kunder, når vi realiserer denne idé. Dette er et af de vigtigste pan-nordiske initiativer, der nogensinde er taget, siger Vesa Vainio, bestyrelsesformand for Nordic Baltic Holding. - Det glæder mig, at denne aftale baner vej for, at CBK kan være med til at opfylde visionen om den førende nordiske finanskoncern. Nu ønsker vi at fjerne den usikkerhed, der har hersket for medarbejdere såvel som for kunder i Christiania Bank og Kreditkasse, og lægge an til en flyvende start for vores fælles aktiviteter. Vi vil sætte fokus på kundefordelene ved, at vi er fælles om det nordiske koncept, og på at realisere synergierne. Vi er i Norge for at vokse, siger Hans Dalborg, koncernchef for Nordic Baltic Holding. - I Nordic Baltic Holding glæder vi os alle meget til at arbejde sammen med vores fremtidige kolleger i Christiania Bank og Kreditkasse. Vi vil nu begynde at planlægge integrationen af de to koncerner for at sikre en effektiv implementering, så snart tilbudet er accepteret og tilladelsen givet, siger Thorleif Krarup, vicekoncernchef i Nordic Baltic Holding. De næste skridt Beregningen af synergierne tager højde for det fulde integrationspotentiale efter fusionen mellem Nordic Baltic Holding og Unidanmark, herunder Unibanks og Vestas aktiviteter i Norge. Synergierne vil vise sig i hele koncernen. Under hensyntagen til de relevante lovbestemmelser og børsregler vil processen efter indgåelsen af aftalen med Statens Bankinvesteringsfond i Norge samt modtagelsen af 90 pct. accept, og alt imens myndighedernes godkendelse afventes, være som følger: Projekter, der skal forberede og planlægge fuld integration af Christiania Bank og Kreditkasse (CBK) i Nordic Baltic Holding koncernen (NBH) Implementering af fælles planer under linieledelsesansvar, når de nødvendige godkendelser fra myndighederne er opnået Fælles indsats for at definere "best practice"-områder i CBK, som derefter skal overføres til resten af NBH I NBH's forretningsstruktur omgående planlægning af kompetencecentre for fiskeri, shipping, olie og gas, samt offshore i Norge Fokus på etablering af planer med henblik på at indføre forbedrede kundeløsninger på det norske marked samt på realisering af synergier fra integration og krydssalg mellem CBK og forsikringsselskabet Vesta, som allerede indgår i NBH Overlappende funktioner vil blive identificeret og fjernet, og den igangværende rationalisering i CBK vil fortsætte Traditionen i NBH for at gennemføre strukturelle ændringer uden afskedigelser vil fortsætte; der vil ikke ske afskedigelser som følge af tilbudets gennemførelse Norske medlemmer foreslås til bestyrelse og øverste ledelse Notering af NBH-aktien på fondsbørsen i Oslo Den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen Efter integrationen af Christiania Bank og Kreditkasse vil Nordic Baltic Holding have realiseret sin vision om at sammenlægge førende banker i de fire nordiske lande. Der vil være fokus på realisering af synergier og kundefordele. Nordic Baltic Holding er klart den førende finansielle koncern i Norden og Østersøregionen med et stærkt vækstpotentiale både inden for bankvirksomhed og forsikring. Baseret på oplysninger af 30. juni 2000 vil den nye koncern have: Den største kundebase i regionen med næsten 10 mio. kunder, heraf over 9 mio. privatkunder og knap 700.000 erhvervs- og institutionelle kunder En verdensførende Internet-bankenhed med 1,8 mio. e-banking kunder EUR 107 mia. under forvaltning Samlede aktiver på EUR 221 mia. og udlån på i alt EUR 131 mia. Distributionskanaler omfattende 1.260 bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden 38.000 ansatte Stærk finansiel position Dannelsen af den nye koncern forventes at øge resultat pr. aktie allerede i det første år, både før og efter afskrivning på goodwill. Efter gennemførelsen af transaktionen vil kernekapitalprocenten i Nordic Baltic Holding opfylde koncernens mål på 6,5 pct. Ændringer i tilbuds- og acceptproceduren Der foretages følgende ændringer i tilbudet af 19. juni 2000: Tilbudskursen sættes op til NOK 49 kontant pr. aktie Tilbudsperioden forlænges til den 3. november 2000 kl. 17.00 (norsk tid) Den anvendte sats til beregning af rentekompensation, som omtalt i tilbudsdokumentet (pkt. 3.4.3 og 3.4.4) øges fra 6 pct. til 7,5 pct. p.a. med virkning fra og med 16. oktober 2000 og indtil sidste hverdag før afregningsdagen Kravet om due diligence i tilbudsdokumentet (pkt. 3.5 (iv)) er frafaldet Alle noterede aktionærer vil modtage et brev med de ændrede vilkår i tilbudet. Aktionærer, som allerede har accepteret tilbudet fra MeritaNordbanken, behøver ikke at bekræfte deres accept. De vil automatisk modtage det forhøjede tilbud. Aktionærer, som endnu ikke har accepteret tilbudet, kan gøre dette ved senest den 3. november 2000 at indsende acceptblanketten fra tilbudsdokumentet, der blev offentliggjort den 19. Juni 2000. Acceptblanketten kan rekvireres i den nærmeste filial af Christiania Bank og Kreditkasse og fra Pareto Securities (tlf. +47 22 87 87 96 eller fax +47 22 83 43 09). Den kan endvidere downloades fra www.nordicbalticholding.com. Rådgivere for Nordic Baltic Holding International finansiel rådgiver: Lazard Norsk finansiel rådgiver: Pareto Securities ASA Juridisk rådgiver: Thommessen Krefting Greve Lund Yderligere rådgiver i særlige spørgsmål: J P Morgan Bilag Bilag 1: Indbydelse til pressekonference og analytikermøde Bilag 2: Pressemeddelelse fra Statens Bankinvesteringsfond i Norge af 16. oktober 2000: "Government shares in Christiania Bank will be sold to MeritaNordbanken" Bilag 3: Pressemeddelelse fra Christiania Bank og Kreditkasse af 16. oktober 2000: "Christiania Bank positive to MeritaNordbanken" Information Yderligere information kan fås ved henvendelse til Hans Dalborg, koncernchef +46 8 614 7801 Markku Pohjola, Executive Vice +358 9 165 42245 President Lars Thalén, Identity and +46 709 200 665 Communications Björn Westberg, Investor Relations +46 8 614 7850 København: Jens Bekke +45 20 66 39 68 Helsinki: Lauri Peltola +358 9 165 42324 Stockholm: Erik Evrén +46 8 614 8611 Bilag 1 Indbydelse til pressekonference og analytikermøde Pressekonference Der vil blive afholdt en pressekonference i Oslo kl. 10.00 (norsk tid), og den vil blive satellittransmitteret til København og Stockholm, begge kl. 10.00 (lokal tid), og til Helsinki kl. 11.00 (finsk tid). Sted Oslo: Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, Holbergsgate 30 København: Strandgade 3 Helsinki: Aleksanterinkatu 36B Stockholm: Smålandsgatan 24 På pressekonferencen vil følgende være til stede: Vesa Vainio, formand for bestyrelsen, Hans Dalborg, koncernchef, og Thorleif Krarup, vicekoncernchef, alle fra Nordic Baltic Holding, Jan Willy Hopland, administrerende direktør for Statens Bankinvesteringsfond i Norge samt Harald Arnkværn, bestyrelsesformand, og Tom Ruud, koncernchef, begge fra Christiania Bank og Kreditkasse. Pressekonferencen vil også blive sendt direkte over Internettet på www.nordicbalticholding.com. Log på 20 minutter før for at downloade de nødvendige programmer, som vil være tilgængelige fra ikonet for pressekonferencen. Der vil være videoforbindelse til pressekonferencen via satellit Sirius 5@ East. Frequency: 12 617.500 mHz Polarisation: vertical Symbol rate:6111 FEC 3/4 NDS compatible Telefonmøde Der vil blive afholdt et internationalt telefonmøde for analytikere i dag kl. 15.00 (norsk tid), hvor Hans Dalborg, Thorleif Krarup og Arne Liljedahl, CFO, vil være til stede. Tilmelding til mødet kan ske på +46 8 5005 2550. Ring senest 10 minutter før præsentationen starter. Ved mødets begyndelse vil slides være tilgængelige på www.nordicbalticholding.com. Telefonmødet kan høres igen på +46 8 598 09 000, meeting number 500 525 50, replay code 001016, i en uge efter mødets afholdelse. [REMOVED GRAPHICS] PRESS RELEASE Government shares in Christiania Bank will be sold to MeritaNordbanken (Oslo 16.10.00) The Government Bank Investment Fund (the GBIF) has entered into an agreement to sell its shares in Christiania Bank og Kreditkasse (Christiania Bank) to MeritaNordbanken. The price of NOK49 values Christiania Bank to NOK 27 billion. On June 20, 2000, the GBIF was given a mandate from the Norwegian Ministry of Finance to organise the sale of the GBIF's shareholding in Christiania Bank. The objective of the sale process was to obtain the best possible price for all shareholders of Christiania Bank. The GBIF was instructed to carry out the sale on commercial terms. Against this background, the GBIF structured the sale process as an auction. Schroder Salomon Smith Barney and Fondsfinans have acted as advisers to the GBIF and have managed the sale process. As a result of the sale process, the GBIF has, on 15 October, 2000 agreed to sell its shares in Christiania Bank to MeritaNordbanken for NOK 49 a share in cash. This corresponds to a total aggregate market value of Christiania Bank of NOK 27 billion and a value of the GBIF shareholding in Christiania Bank of NOK 9,4 billion. The increase in price relative to MeritaNordbanken's existing public offer represents an aggregate value increase of NOK 2,757 million of which the GBIF's shareholding represents NOK 955 million. MeritaNordbanken will offer 7.5% per annum interest rate compensation from 16 October 2000 and until settlement. The GBIF's resolution to sell its shares in Christiania Bank was, in accordance with the law regarding the GBIF §4, presented to the Ministry of Finance. The Ministry did not express any objections. MeritaNordbanken has undertaken to adjust the price and interest rate in the outstanding offer accordingly. The Board of Directors of Christiania Bank has, in a press release dated 16 October, 2000, given its support in principle to the decision of the GBIF. The GBIF also refers to the press release from MeritaNordbanken dated 16 October, 2000. Contact: Jan Willy Hopland Managing Director Telephone: +47 22 83 69 00 (office) +47 90 54 45 89 (mobile) Erik Keiserud Chairman of the Board Telephone: +47 22 47 18 00 (office) +47 95 17 09 47 (mobile) P R E S S R E L E A S E F R O M CH R I S TI AN I A B A NK Christiania Bank positive to MeritaNordbanken The Government Bank Investment Fund has resolved to sell its shares in Christiania Bank to MeritaNordbanken Plc, which is a wholly owned subsidiary of Nordic Baltic Holding AB (publ). MeritaNordbanken is to pay NOK 49 per share, which values Christiania Bank at NOK 27 billion. The same offer has been made to all other shareholders in the Bank in that the offered price in the offer from MeritaNordbanken of 19 June 2000 has been altered to NOK 49 per share. The offer closes on 3 November 2000. The Board of Directors of Christiania Bank takes a very positive view of the fact that the Government Bank Investment Fund has resolved to sell its shares to MeritaNordbanken. It is considered as positive for customers as well as employees and shareholders that the ownership situation of the Bank is now clarified. The Board of Directors deems that the offer of NOK 49 per share is the highest obtainable bid in the market, based on the auction process carried out by the Government Bank Investment Fund. - I am pleased that the Government's selling process has now been completed, so that things may settle concerning the ownership of Christiania Bank, and so that we can concentrate on developing the Bank further, in the best interest of the customers, the employees, and our new owner. We welcome MeritaNordbanken as owner of Christiania Bank, and the new Group will be very well positioned for profitable growth in Norway, is the comment made by Mr. Tom Ruud, President and Chief Executive Officer. - The Board of Directors of Christiania Bank takes a positive view of the fact that the ownership situation has been clarified, and has made a renewed statement where it is recommended to shareholders that they accept the offer from MeritaNordbanken, states Mr. Harald Arnkværn, Chairman of the Board. The Norwegian Government decided in June 2000 to sell its shares in Christiania Bank. The Government Bank Investment Fund has during the summer and autumn completed a broadly based selling process. Christiania Bank has been kept informed about the selling process and has contributed during the process with a view to obtaining the best possible result for all shareholders. It has, for instance, been made possible for potential buyers to meet the Bank's management, and to undertake a due diligence review. There has been good co-operation with the Government Bank Investment Fund, and the Bank is completely confident that the selling process has proceeded in a proper and professional manner to the benefit of all the shareholders. The Government Bank Investment Fund has now informed Christiania Bank that it is resolved to sell the Government's 34.6 per cent ownership stake in the Bank to MeritaNordbanken Plc at NOK 49 per share, with settlement in cash. Compensation for interest to those shareholders who have accepted the offer, has been increased to 7.5 per cent per annum, effective as from 16 October 2000. It is deemed by Christiania Bank that the bid of NOK 49 per share is the highest obtainable price in the market, based on the auction process completed by the Government Bank Investment Fund. There was more than one bidder involved in the process, and the Government Bank Investment Fund has chosen to sell to the bidder who offered the highest price. MeritaNordbanken has confirmed that an identical offer has been made to the other shareholders in Christiania Bank. The bid is, among other things, subject to an acceptance ratio of 90 per cent being achieved, and an approval from Norwegian authorities. The previous condition as to a due diligence has been waived, as a due diligence has already been carried out by MeritaNordbanken. The Board of Directors of Christiania Bank has, in the light of the selling process by the Government Bank Investment Fund now having been completed, issued a renewed statement to the shareholders concerning the offer from MeritaNordbanken. Based on an overall evaluation the Board of Directors recommends to the shareholders that they accept the offer from MeritaNordbanken. CHRISTIANIA BANK 16 October 2000 Contacts: Harald Arnkværn, Chairman of + 47 23 26 +47 905 the Board 85 00 40221 Tom Ruud, President and CEO + 47 22 48 +47 913 65 48 20458 Baard Syrrist, Group Executive +47 22 48 59 +47 913 Vice President 46 94774 Kjell J. Flø, Director of +47 22 48 50 +47 901 Information Services 24 87748 Sigurd Carlsen, Chief Financial +47 22 48 69 +47 908 Officer 51 35557 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00030/bit0002.pdf

Dokumenter og links