Effektiv integration af Christiania Bank og Kreditkasse og Nordic Baltic Holding

Effektiv integration af Christiania Bank og Kreditkasse og Nordic Baltic Holding Aktionærer, der repræsenterer 98,7 pct. af aktierne i Christiania Bank og Kreditkasse, har accepteret MeritaNordbankens tilbud Udnævnelser og tilpasning af ledelsesstrukturen for at fremme integrationen og tilpasningen i den udvidede koncern Nordic Baltic Holding (NBH, i fremtiden Nordea) og Christiania Bank og Kreditkasse (CBK) starter integrationsprocessen. Udnævnelser vil træde i kraft, så snart købet af CBK kan gennemføres efter opnåelse af de nødvendige tilladelser fra de relevante myndigheder. Indtil da vil CBK's koncernledelse være uændret. Tom Ruud, Koncernchef i CBK, vil blive udnævnt til Executive Vice President i NBH og medlem af Group Executive Management med ansvar for Investment Banking. Baard Syrrist, Viceadministrerende Direktør i CBK, vil blive udnævnt til Executive Vice President i NBH og medlem af Group Management. Baard Syrrist vil være ansvarlig for Retail Banking i Norge og, under forudsætning af godkendelse i Christiania Banks relevante ledelsesorganer, administrerende direktør i Christiania Bank. "Disse udnævnelser vil styrke det samlede lederteam og fremme en effektiv integration, både hvad angår CBK og den igangværende proces efter NBH/Unidanmark-fusionen", siger Hans Dalborg, Koncernchef. Karl-Olof Hammarkvist, som i øjeblikket er Executive Vice President i NBH og ansvarlig for Investment Banking, udnævnes til Senior Advisor for Group Executive Management med direkte reference til koncernchefen. Thorstein Øverland og Stein Wessel-Aas, begge medlemmer af Christiania Banks koncernledelse, vil fratræde i løbet af 2001 efter at have overdraget deres nuværende opgaver til den nye organisation. Begge har selv ønsket denne løsning for at blive fritstillet til nye eksterne opgaver i lyset af, at de har mindre end to år tilbage til den aftalte pensionsalder. Tilpasning af ledelsesstrukturen i NBH Med henblik på at etablere en arbejdsprocedure for ledelsen, der er tilpasset den udvidede koncernstruktur uden at påvirke effektiviteten og styringen negativt, vil ledelsesstrukturen blive tilpasset pr. 1. januar 2001. De største centrale funktioner, bortset fra revisionen, samles i to referencegrupper, Group Staffs omfattende Legal, Human Resources, Identity and Communications og Management Secretariat med direkte reference til koncernchefen, og Group Corporate Centre med ledelsesmæssig reference til Arne Liljedahl, Group CFO. Group Corporate Centre omfatter de særskilte enheder Finance Area, Credit and Risk Control, Treasury, IT og Investor Relations. "Tilpasningen af ledelsesstrukturen skal ses i forlængelse af vores fokus på et decentraliseret forretningsansvar inden for rammerne af fælles koncernpolitikker og styringsprincipper", siger Thorleif Krarup, Koncernchef in Nordic Baltic Holding fra 1. januar 2001. Forudsat at de nødvendige tilladelser fra myndighederne opnås, vil Group Executive Management og Group Management fra 1. januar 2001 bestå af følgende medlemmer: Group Executive Management - Thorleif Krarup, Koncernchef - Hugo Andersen, General Insurance - Carl-Johan Granvik, Group Credit and Risk Control - Arne Liljedahl, Group Corporate Centre og Group CFO - Lars G Nordström, Retail Banking - Markku Pohjola, Corporate and Institutional Banking - Tom Ruud, Investment Banking Group Management - Thorleif Krarup, Koncernchef - Hugo Andersen, General Insurance - Christian Clausen, Asset Management - Magnus Falk, Retail Banking (Sverige) - Carl-Johan Granvik, Group Credit and Risk Control - Jakob Grinbaum, Group Treasury - Bo Harald, Retail Banking (Electronic Banking) - Kari Jordan, Retail Banking (Finland) - Arne Liljedahl, Group Corporate Centre og Finance Area - Ib Mardahl-Hansen, Life Insurance and Pensions - Lars G Nordström, Retail Banking - Markku Pohjola, Corporate and Institutional Banking - Tom Ruud, Investment Banking - Peter Schütze, Retail Banking (Danmark) - Baard Syrrist, Retail Banking (Norge) Hans Dalborg vil som tidligere offentliggjort fratræde som koncernchef pr. 1. januar 2001, hvor han bliver næstformand for bestyrelsen. Det foreslås, at Hans Dalborg udnævnes til formand for bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2002. For yderligere information: Hans Dalborg, Koncernchef +46 8 617 78 00 Thorleif Krarup, Vicekoncernchef, +45 33 33 30 00 Tom Ruud, Koncernchef i CBK, +47 22 48 65 48 Erik Evrén, Media Relations, +46 8 614 86 11 Lauri Peltola, Media Relations, +358 9 165 42324 Jens Bekke, Media Relations, + 45 33 33 39 68 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00900/bit0002.pdf

Dokumenter og links