MeritaNordbanken har opnået 98,7 pct. af aktierne i Christiania Bank og Kreditkasse

MeritaNordbanken har opnået 98,7 pct. af aktierne i Christiania Bank og Kreditkasse MeritaNordbanken Abp's tilbud om at erhverve samtlige aktier i Christiania Bank og Kreditkasse ASA er blevet accepteret af aktionærer, der repræsenterer 88,7 pct. af samtlige aktier. MeritaNordbanken Abp ejer selv 9,99 pct. af aktierne. Dette betyder, at MeritaNordbanken Abp, når egne aktier medregnes, kontrollerer 98,7 pct. af aktierne. MeritaNordbanken har ansøgt om koncession fra det norske finansministerium og indgivet en anmeldelse til det norske konkurrencetilsyn. Afregning vil ske ved betaling af tilbudsprisen på NOK 49 med tillæg af renter i henhold til tilbudet. Dette vil ske, når betingelserne for tilbudet er opfyldt. De udestående betingelser vedrører hovedsagelig godkendelser fra de offentlige myndigheder. Et pligtmæssigt tilbud på de resterende aktier vil derefter blive fremsat uden unødigt ophold. Det pligtmæssige tilbud vil indeholde en acceptperiode på 4 uger. Tilbudsprisen i henhold til det pligtmæssige tilbud vil være den samme som i det offentlige tilbud, dvs. NOK 49. Der vil ikke blive udbetalt rentekompensation i henhold til det pligtmæssige tilbud. Efter gennemførelse af det pligtmæssige tilbud vil de resterende aktier blive tvangsindløst. MeritaNordbanken Abp vil i forbindelse med tvangsindløsningen blive ejer af de resterende aktier, når der er truffet beslutning om tvangsindløsning. Yderligere information: Erik Evrén, Group Media Relations +46 8 614 8611 Maria Snöbohm, Group Legal +46 8 614 7243 Even Bratsberg, Thommessen Krefting Greve Lund, +47 23 11 12 04 MÅ IKKE DISTRIBUERES I AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/10/20001110BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/10/20001110BIT00700/bit0002.pdf

Dokumenter og links