Nordea - afledt af Nordic Ideas - Nordic Baltic Holdings nye navn

Nordea - afledt af Nordic Ideas - Nordic Baltic Holdings nye navn * Nordea foreslås som den nye nordiske koncerns navn. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2000 for at godkende det nye navn. * Bankerne og forsikringsselskaberne i Finland, Sverige og Danmark beholder deres nuværende varemærker med tilføjelse af koncernens nye varemærke, Nordea. * Der vil blive fundet en løsning med hensyn til branding i Norge, når Christiania Bank og Kreditkasse bliver en del af koncernen. "Nordea afspejler fundamentet for koncernens virksomhed: At dele og udveksle nordiske idéer i vores nye hjemmemarked, at skabe entusiasme blandt medarbejderne for en spændende fælles udfordring med afsæt i en nordisk arv, der bygger på kvalitet og nyskabelse, og at deltage i integrationen i en region, der er et vækstområde i Europa," udtaler bestyrelsesformand for Nordic Baltic Holding, Vesa Vainio. "Nordea," siger koncernchef Hans Dalborg, "handler om vores ambition om at give vores kunder en personlig betjening lokalt og via verdens bedste løsninger inden for e-banking. Dermed øger vi konkurrenceevnen i det enkelte marked og sikrer vækst ved en målrettet bearbejdning af et af de største kundeunderlag i det europæiske bank- og forsikringsmarked." "Nordea," udtaler vicekoncernchef Thorleif Krarup, "handler også om at udveksle nordiske idéer til, hvordan vi bedst forbedrer effektiviteten i driften, om personaleudvikling samt omkostningsstyring med henblik på yderligere at styrke konkurrenceevnen og sikre egenkapitalforrentning gennem realisering af synergier." Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2000 med henblik på godkendelse af de fornødne vedtægtsændringer for koncernens moderselskab. De nuværende varemærker inden for Retail Banking, forsikring og Investment Banking vil blive fastholdt. Disse vil blive anvendt sammen med Nordea- varemærket for at signalere, at de tilhører den samme koncern med den samme vision og de samme værdier - en koncern med fælles identitet for alle produkter. Det nye varemærke vil blive taget i brug af selve koncernen samt forretningsområderne Corporate and Institutional Banking og Asset Management. Filialer og forsikringsservicecentre vil beholde deres nuværende skiltning, men med tilføjelse af Nordea, så deres tilknytning til koncernen tydeligt fremgår. Den samlede varemærkestruktur, som nu gradvist tages i anvendelse, vil blive opretholdt så længe, det er vigtigt forretningsmæssigt. Juridiske enheder inden for koncernens kerneforretningsområder har ansøgt om registrering af nye binavne baseret på Nordea for at sikre beskyttelse af navnet samt til brandingformål. Nordic Baltic Holding fungerer i dag som en integreret koncern med seks forretningsområder. Koncernen blev dannet gennem en fusion af tre banker og en forsikringskoncern. Lanceringen af koncernnavnet Nordea bekræfter, at der nu er tale om én koncern, og at de enkelte enheder, produkter og serviceydelser skal opfattes som en del af en fælles koncern. Merita og Nordbanken fusionerede i 1997 og blev til MeritaNordbanken. Unidanmark og Tryg-Baltica fusionerede i 1999 og overtog efterfølgende det norske forsikringsselskab Vesta senere samme år. De to koncerner fusionerede i foråret og dannede dermed Nordic Baltic Holding. Koncernens offentlige købstilbud på Christiania Bank og Kreditkasse er blevet forhøjet og forlænget til 3. november 2000. Koncernen har modtaget accept fra aktionærer, der repræsenterer ca. 80% af aktiekapitalen, og forventer at opnå accept fra aktionærer, som repræsenterer mere end 90% af aktiekapitalen ved tilbudets udløb. Det nye logo kan ses på www.nordicbalticholding.com. Yderligere information: Lars Thalén, chef for Group Identity and Communications, +46 709 200 665 Torben Laustsen, Group Identity and Communications, +45 40 54 48 22 Lauri Peltola, Group Identity and Communications, +358 59 3241 445 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00900/bit0002.pdf

Dokumenter og links