Udnævnelser af Executive Vice Presidents

Udnævnelser af Executive Vice Presidents Nordic Baltic Holding fortsætter integrationsprocessen og udnævner Executive Vice Presidents på koncernniveau samt inden for forretningsområderne og koncernstabene. Group Management Bestyrelsen har udnævnt følgende medlemmer af Group Management til Executive Vice Presidents i Nordic Baltic Holding Group Executive Committee Hugo Andersen (Chef for General Insurance) Carl Johan Granvik (Chef for Group Credit and Risk Control) Thorleif Krarup (Vicekoncernchef) Arne Liljedahl(Chef for Group Finance) Lars G Nordström (Chef for Retail Banking) Markku Pohjola(Chef for Corporate and Institutional Banking) Group Management (ud over medlemmerne af Group Executive Committee) Christian Clausen (Chef for Asset Management) Magnus Falk (Chef for Retail Banking Sweden) Jakob Grinbaum(Chef for Group Treasury) Karl-Olof Hammarkvist (Chef for Investment Banking) Bo Harald (Chef for Electronic Banking) Kari Jordan (Chef for Retail Banking Finland) Ib Mardahl-Hansen (Chef for Life Insurance and Pensions) Peter Schütze (Chef for Retail Banking Denmark) Øvrige ledelse på koncern- og forretningsområdeniveau MeritaNordbankens bestyrelse har besluttet, at tidligere udnævnelser til Executive Vice Presidents i MeritaNordbanken fortsat skal være gældende. Derudover har MeritaNordbankens bestyrelse udnævnt følgende chefer til Executive Vice Presidents i MeritaNordbanken: Peter Forsblad(Chef for Group Human Resources) Staffan Grefbäck (Chef for Long Term Savings and Life & Mutual Funds) Thomas Neckmar(Chef for Regional Bank Baltic Countries and Poland) Jukka Perttula(Chef for Regional Bank East and North Finland) Derudover vil en række medlemmer af Unibanks nuværende ledelse blive udnævnt til Executive Vice Presidents i MeritaNordbanken. Yderligere udnævnelser vil følge, efterhånden som integrationsprocessen skrider frem. Yderligere information: Peter Forsblad, Chef for Group Human Resources, +46 8 614 7905 Erik Evrén, Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00740/bit0002.pdf

Dokumenter og links