Cidron II A/S gennemfører sit frivillige købstilbud til aktionærerne i Kompan A/S

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, 7. marts 2005 Cidron II A/S (”Cidron II”) fremsatte den 30. januar 2005 et frivilligt købstilbud til samtlige aktionærer i Kompan A/S (”Kompan”). Købstilbuddet, der var enstemmigt anbefalet af bestyrelsen i Kompan, lød på DKK 1.250 pr. aktie og løb til fredag den 4. marts 2005 kl. 21.00. Ved udløbet af tilbudsperioden havde Cidron II modtaget accept af købstilbuddet fra aktionærer, som i alt repræsenterer nominelt DKK 12.000.000 A-aktier og nominelt DKK 43.738.500 B-aktier svarende til 96,0% af aktiekapitalen og 98,6% af stemmerne i Kompan (eksklusive Kompans beholdning af egne aktier). Cidron II har som nævnt i Fondsbørsmeddelelse af 24. februar 2005 opnået nødvendige godkendelser fra konkurrencemyndighederne i Tyskland og Norge. De øvrige betingelser for købstilbuddet er for nærværende alle opfyldte. Købstilbuddet vil derfor blive gennemført i overensstemmelse med dets betingelser med betaling den 10. marts 2005 til de aktionærer, der har accepteret købstilbuddet. Cidron II vil herefter i henhold til Værdipapirhandelslovens §§ 31-32 fremsætte et pligtmæssigt købstilbud til de aktionærer i Kompan A/S, der ikke har accepteret det frivillige købstilbud. Det pligtmæssige købstilbud forventes offentliggjort af Cidron II i begyndelsen af april 2005. Cidron II vil snarest – og som meddelt i det frivillige købstilbud – søge at gennemføre en tvangsindløsning af de resterende aktier i Kompan og i forbindelse hermed søge B-aktierne i Kompan afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Cidron II vil inden for kort tid anmode Kompan om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at gennemføre fornødne beslutninger i forbindelse med tvangsindløsning og afnotering. Cidron II A/S Bestyrelsen For yderligere information kontakt: Christian Dyvig, Partner, Nordic Capital, telefon +45 33 44 77 50 Må ikke distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan

Abonner

Dokumenter og links