• news.cision.com/
  • Nuevolution/
  • Nyemission i forbindelse med noteringen af aktierne i Nuevolution AB (publ) overtegnet og bliver udvidet

Nyemission i forbindelse med noteringen af aktierne i Nuevolution AB (publ) overtegnet og bliver udvidet

Report this content

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, NEW ZEALAND, SCHWEIZ, HONG KONG, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Stockholm, 7. december 2015 – Nuevolution AB (publ), et skandinavisk biotekselskab, som arbejder på at udvikle fremtidens banebrydende medicin til behandling af kræft og inflammatoriske sygdomme, har med succes gennemført udbuddet om at tegne aktier rettet mod institutionelle investorer i udvalgte lande og private investorer i Sverige og Danmark. Udbuddet gennemføres i forbindelse med notering på Nasdaq First North Premier, Stockholm. Udbuddet af aktier tiltrak stor interesse fra investorer i både Sverige og Danmark.

Da udbuddet er blevet overtegnet, har Nuevolution besluttet at udnytte muligheden for at udvide udbuddet med SEK 25 millioner, så det samlede udbud af aktier er på 14.285.715 aktier, svarende til SEK 250 millioner før transaktionsomkostninger. Det er den største nyemission for et biotekselskab på Nasdaq First North i 2014-15. Udbudskursen er, som angivet i prospektet, SEK 17,50.

Afregningsnotaer for de tildelte aktier forventes udsendt den 7. december 2015 med betalingsdag den 10. december 2015. Aktierne leveres elektronisk gennem faciliteterne i Euroclear Sweden AB. Optagelse til handel og officiel notering af aktierne på Nasdaq First North Premier, Stockholm, sker den 17. december 2015, under symbolet “NUE” (ISIN SE0007730650).

Alex H. Gouliaev, adm. direktør, udtaler:
“Med denne helt fantastiske opbakning fra mange nye aktionærer har vi harnu den kapital, der skal til for at gennemføre selskabets forretningsstrategi over de næste tre år. En strategi som har til mål at frembringe fem-seks forretningsmuligheder, hvoraf tre-fire vil udgøre licensaftaler og en-to egne udviklingsprogrammer. Vores ambition er at skabe værdi for aktionærerne og give patienter håb om bedre behandling af kræft og kroniske inflammationssygdomme. Vi vil i selskabet arbejde hårdt og målrettet for at realisere disse mål”.

Stig Løkke Pedersen, bestyrelsesformand, udtaler:
Det er en stor mærkedag for medarbejdere, ledelse og hidtidige ejere. Jeg vil på vegne af bestyrelsen gerne takke de mange nye aktionærer for deres tillid til selskabet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til denne tillid. Nuevolution er et unikt firma med meget store udviklingsmuligheder. Med den tilførte kapital kan vi realisere vore forretningsplaner. Det er en rejse, vi vil glæde os meget til.”

Resumé af udbuddet

  • Udbudskursen er 17,50 SEK pr. aktie, hvilket giver Nuevolution en markedsværdi på SEK 750 millioner for det samlede antal udestående aktier
  • I overensstemmelse med angivelserne i prospektet har Nuevolution besluttet at udnytte udvidelsen af udbuddet på 1.428.572 aktier, svarende til SEK 25 millioner. Derfor består den samlede udstedelse af nye aktier af 14.285.715 stk. Det svarer til et bruttoprovenu på SEK 250 millioner og et nettoprovenu på ca. SEK 231 millioner efter fradrag af transaktionsomkostninger på ca. SEK 19 millioner.
  • SEB Venture Capital, SEB Utvecklingsstiftelse, Industrifonden, Sunstone Capital, SEB Pensionsstiftelse og LMK Forward tegner, i overensstemmelse med de afgivne tegningstilsagn, aktier svarende til en værdi på SEK 96,25 millioner, som svarer til 38,5% af det udvidede udbud på SEK 250 millioner.

Der har været interesse i udbuddet fra både svenske og danske private investorer, samt institutionelle investorer, og der bliver tildelt aktier til næsten 10.000 nye investorer.

 
Rådgivere

Västra Hamnen Corporate Finance har ageret som Lead Manager i Udbuddet, Avanza Bank som Co-lead Manager og udstedelsesagent, og Nordnet som Selling Agent. Advokatfirmaerne Vinge og Plesner har ydet juridisk bistand til selskabet. Ernst & Young har bistået med revision, mens Impact Partners og Aspekta har givet IR/PR rådgivning.

 
Spørgsmål kan rettes til:

Alex Haahr Gouliaev, adm. direktør, tlf.: +45 3913 0902
Henrik Damkjær Simonsen, finansdirektør, tlf.: +45 3913 0947

 
Oplysninger om Nuevolution AB

Nuevolution (publ) er et førende biotekselskab inden for præklinisk udvikling af småmolekylære lægemiddelkandidater. Selskabet er grundlagt i 2001 og har hovedkontor i København. Nuevolution udvikler sin forskningsplatform og prækliniske programmer i samarbejde med medicinal- og biotekselskaber med henblik på i fremtiden at kunne hjælpe patienter med behov for nye behandlingsmuligheder. Nuevolutions interne programmer har fokus på terapeutisk vigtige indikationer inden for inflammation, onkologi og immuno-onkologi.

Vigtig meddelelse

Oplysningerne i denne Company announcement retter sig ikke til personer, som befinder sig i USA, Canada, New Zealand, Schweiz, Hong Kong, Australien, Sydafrika, Japan eller noget andet land, hvor udbud eller salg af nye aktier ikke er tilladt. Oplysningerne må ikke offentliggøres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til, nogle af de tidligere omtalte lande eller noget andet land, hvor en sådan handling helt eller delvist er omfattet af lovmæssige begrænsninger eller hvor en sådan handling ville kræve yderligere prospekter, anden udbudsdokumentation, registreringer eller andre foranstaltninger, end hvad der følger af svensk lov. Oplysningerne i denne Company announcement må heller ikke videreformidles eller gengives på nogen måde, der strider imod sådanne restriktioner eller ville indebære sådanne krav. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i en overtrædelse af United States Securities Act fra 1933 (”Securities Act”), inklusiv ændringer, eller gældende love i andre jurisdiktioner.

Oplysningerne i denne Company announcement udgør ikke en indbydelse til eller tilbud om at erhverve, sælge, tegne eller på anden måde handle med aktier eller andre værdipapirer i Nuevolution AB (publ). Ingen nye aktier vil blive registreret i henhold til Securities Act eller i overensstemmelse med andre regler eller bestemmelser i noget andet land end Sverige, og må ikke overføres eller udbydes til salg i USA eller noget andet lande, hvor en sådan overførsel eller sådant salg kan være ulovligt, eller til personer bosiddende i et sådant land eller på vegne af sådanne personer, med undtagelse af dem der er undtaget fra, eller i en transaktion ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act eller lignende lovgivning i et andet land.

Dokumenter og links