Odense vil have nyt bynavn – uden blødt d

Navneskiftet fra Odense til Oense skal skærpe lokal og international profil.

Udenlandske samarbejdsparter slipper for det svære danske bløde d. Samtidig vil Odense stå styrket lokalt på Fyn, da fynboerne alligevel aldrig har udtalt det bløde d.

Det er de umiddelbare gevinster ved en navneændring fra Odense til Oense.

- Internationalt vil vores by stå stærkere ved, at bynavnet bliver lettere at udtale for alle. I byrådet har vi forpligtet hinanden på, at vi skal tænke nyt, for at Odense bliver en mere attraktiv by, og det her vil fremme kommunikationen med udlandet. Derfor er det en god idé, siger borgmester Anker Boye om forslaget.

- Det er vigtigt, at Odense gør alt, hvad vi kan for at stå stærkt globalt, og vores udenlandske samarbejdsparter har altid lidt svært ved at udtale det danske bløde d. Samtidig lægger vi vægt på den lokale, fynske forankring. Og her er det vores vurdering, at den nye stavemåde vil skabe øget opbakning blandt fynboer, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

Frikommune 2012
Odense Kommune har søgt om at blive frikommune fra 2012, og som frikommune kan byen frit vælge stavemåde for bynavnet.

Derfor går forslaget på, at den nye stavemåde bliver indfaset fra 1. januar 2012. Inden da skal forslaget sendes i høring hos organisationer, forvaltninger og hos odenseanerne.

Den nye stavemåde er den første større markering, Odense Kommune gør som frikommune.

- Som frikommune får vi mulighed for at imødekomme et ønske fra odenseanerne om at slippe for det bløde d. Den officielle udtalelse med blødt d er jo aldrig blevet anerkendt i Odense eller for den sags skyld Fyn, siger Anker Boye.

Udgiftsneutral
For at navneændringen bliver udgiftsneutral skal ændringen ske løbende i takt med den planlagte udskiftning af brevpapir, skilte og lignende.

Odense Kommunes politikere tager stilling til det nye bynavn på Økonomiudvalgsmødet onsdag den 6. april.

Kontakt:
Borgmester Anker Boye, 65511000, 40753333, ab@odense.dk
Jørgen Clausen, stadsdirektør: 65511001, 40434424, jc@odense.dk