Flere elever holder liv i branchen

I løbet af de sidste 25 år har anlægsgartnerfirmaet OKNygaard løbende haft elever og studerende i praktik i virksomheden, som ifølge direktør Holger Hansen på den måde tager aktivt del i at udvikle og ’føde’ branchen med kompetente medarbejdere.

Adgang til gode ressourcer, friskt blod og nye tanker. Det får det landsdækkende anlægsgartnerfirma OKNygaard A/S blandt andet ud af at have elever og studerende i praktik, og ifølge virksomhedens ene direktør Holger Hansen er der ingen tvivl om, at den unge generation på arbejdsmarkedet i dag stiller helt andre krav til virksomhederne end tidligere.

”Før i tiden stillede elever ikke spørgsmål på arbejdspladsen. Men min generation har altid sagt til de unge, at hvis de var i tvivl, så skulle de spørge. Nu bliver vi mødt af det, og det giver os udfordringer, der tvinger os til at tænke anderledes - og nogle gange er det godt at blive spurgt”, fortæller Holger Hansen.

OKNygaard er med til at opretholde et højt fagligt niveau i branchen, selv om anlægsgartneruddannelsen er en relativt lille uddannelse.

”Det har altid ligget os på sinde at have dygtige, faglærte medarbejdere, og derfor har vi gennem de sidste 25 år uddannet dem selv. Hvis vi ikke opretholder niveauet, vil andre brancher begynde at udføre vores opgaver. De fleste kan håndtere en hækkeklipper eller en plæneklipper, og hvis ikke vi kan uddanne og tiltrække elever og arbejdskraft til branchen, så kan vi ikke tilbyde kvalificeret arbejde, understreger Holger Hansen.

CSR - en del af forretningsgrundlaget

OKNygaard har for tiden 20 anlægsgartnerelever og 10 jordbrugsteknologstuderende i praktik i virksomhedens to forretningsområder Anlæg og Grøn Drift. OKNygaard arbejder seriøst med CSR, som er en del af forretningsgrundlaget, og det udmønter sig både i forhold til miljø og mennesker. Derfor lægger OKNygaard blandt andet stor vægt på efteruddannelse af medarbejderne, og virksomhedens elevprogram er udførligt beskrevet til gavn for både elev og praktikplads. Herudover opererer OKNygaard med en mentorordning, hvor alle elever er tilknyttet en mentor, der sikrer dem det bedst mulige uddannelsesforløb. 

Selv om medarbejderne i OKNygaard har en faglig uddannelse, fortsætter virksomheden med at bygge videre på den.

”Vi afholder til stadighed kurser i for eksempel service, vision samt ledelses- og styringsværktøjer, så medarbejderne får indblik i, hvad begreberne dækker hos os, siger Holger Hansen og fortsætter:

”Det vigtigste er, at folk er villige til at lære. Vi har også mange voksenelever, som gerne vil videre i systemet efter tiden hos OKNygaard. Når nogle af vores folk rejser, glæder vi os over, at de tager herfra med vores DNA – og over, at flere af dem vender tilbage til os efter endt videre- og efteruddannelse.”

OKNygaard A/S
Beringvej 19, 8361 Hasselager
Telefon: 70 21 54 00

Direktør Holger Hansen
Mobil: 20 21 18 34. Mail: hh@oknygaard.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia