Fremgang for OKNygaard

Kun fire år efter fusionen har OKNygaard realiseret målene i virksomhedens første strategiplan. Omsætningen i 2016 blev på 400 mio. kr., og årets resultat før skat udgjorde 8,6 mio. kr.

Regnskabsåret 2016 er således forløbet tilfredsstillende og den øgede aktivitet og indtjeningsevne er resultatet af de delmål, der er opnået organisatorisk, systemmæssigt og gennem en målrettet procesoptimering. Samtidig er selskabets positionering på markedet som landsdækkende anlægsgartnervirksomhed blevet anerkendt af markedet bl.a. gennem indgåelse af total landsdækkende drift- og servicekontrakter samt et løft fra fag- til hovedentrepriser på anlægsområdet.

Ordresituationen er gunstig, og ordrebeholdningen rækker videre ind i 2018 og 2019. Ledelsen forventer derfor en fortsat kontrolleret lønsom vækst samt øget indtjening. I 2017 forventer virksomheden en omsætning på 420 mio. kr. og et resultat på 10-12 mio. kr.

Der investeres målrettet i ledelses- og medarbejderressourcer gennem intern uddannelse samt i udbygning af virksomhedens relationer til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Målet om at være anerkendt og en af landets førende anlægsgartnervirksomheder er nået, hvilket stiller selskabet i en yderligere stærk konkurrencemæssig situation på markedet i fremtiden som en af de ganske få landsdækkende virksomheder inden for området anlæg og drift, pleje og vedligehold af udearealer.

OKNygaard A/S er i dag den eneste  anlægsgartnervirksomhed med lokalkontorer i alle regioner. Kunderne betjenes af selskabets afdelinger i Aalborg, Randers, Århus, Horsens, Vejle, Kolding, Odense, Borup, Solrød og Farum samt af en landsdækkende storkundeafdeling.

Vækstambitionerne fastholdes, og der forventes en årlig vækstrate på 10 %. Målet er, at virksomhedens omsætning skal ligge omkring 700 mio. kr. inden for en 5-årsperiode. Bundlinjen skal hæves og resultatgraden øges til ca. 5 %.

Yderligere informationer:

Ordførende direktør Ole Kjærgaard
Mobil: 2787 7400
okj@oknygaard.dk

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner med anlæg og drift af udearealer i hele landet. OKNygaard har 400 medarbejdere fordelt på 10 lokale afdelinger, som løser opgaver i over 90 % af landets kommuner og servicerer mere end 1000 kunder fordelt over hele landet. OKNygaard levererer totalløsninger inden for anlæg og drift til bl.a. virksomheder, boligforeninger, institutioner og slotaparker.

Tags:

Multimedia

Multimedia