Innovativt skolebyggeri flytter grænser for leg og læring

Kirkebjerg Skole gik nye veje, da man sammen med anlægsgartnerfirmaet OKNygaard A/S inddrog både terræn og tage i læringsrummet.

Der findes næppe mange andre skoler, hvor eleverne bliver opmuntret til at løbe på taget, men på den nyrenoverede Kirkebjerg Skole i København er der flyttet mange grænser mellem leg og læring, og tænkt helt nye tanker i forbindelse med opdatering af skolegårds-konceptet og inddragelse af udearealer i læringsprocessen.

2.000 m2 tag med kunstgræs og bakker i gummi

Tidligt i rådgivningsfasen blev det besluttet at projektere tagets indretning, så det kunne inddrages i elevernes aktiviteter. Da såvel tag- som terrænentreprisen gik til OKNygaard, gav det idéelle muligheder for at realisere de nye sammenhænge.

De i alt knapt 2.000 m2 tag er nu etableret med kunstgræs og bakker i gummi. Mellem de fire bygningstårne, som fortsætter videre op i 2. sals højde, er der markeret en løbebane med symboler og tal direkte integreret i kunstgræsset. Opbygningen er dimensioneret med henblik på at veje mindst muligt, og består derfor af en kombination af bl.a. glassten og skærver. Overfladevand afledes via linjedræn og tagbrønde.

Tal-gymnastik har fået en helt ny betydning

Leg og bevægelse er blevet det nye sort i skolen efter lanceringen af skolereformen og heldagsskolen. For eleverne på Kirkebjerg Skole er der da også rigeligt med muligheder for fri bevægelse. Foruden tagarealerne har OKNygaard nemlig også etableret en multibane med kunstgræs, et område til basket og et atletikfelt med mulighed for bl.a. kuglestød og længdespring.

"Det har naturligvis været både spændende og udfordrende at færdiggøre et så anderledes og visionært projekt, og jeg er ikke i tvivl om, at idéerne bag udnyttelsen af udendørsarealerne vil inspirere mange andre skoler, når de skal ombygge i løbet af de kommende år", fortæller Lars Bering Sonne, afdelingschef for Anlæg i OKNygaard. "Som anlægsgartnerfirma har vi især lært meget af den innovative tilgang til anlægsdesign og anvendelse af materialer, og vi har naturligvis også haft særligt fokus på sikkerhed, da byggepladsen jo er en aktiv skole fyldt med børn", udtaler han.

Læs mere om innovative anlægsløsninger på www.oknygaard.dk

Lars Bering Sonne
Tel. 2787 7436

lbs@oknygaard.dk

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner. Virksomheden tilbyder drift- og plejeløsninger i hele landet. Anlægsaktiviteterne dækker alt fra cykelstier til specialkompetencer som kunstgræs og LAR. Virksomheden har 350 medarbejdere og har været Gazellevirksomhed syv gange.

Tags:

Multimedia

Multimedia