Gennemførelse af OMX’ købstilbud til aktionærerne i Københavns Fondsbørs

Den 15. december 2004 offentliggjorde OMX AB (publ) (“OMX”) et frivilligt og anbefalet købstilbud til aktionærerne i Københavns Fondsbørs A/S (“Københavns Fondsbørs”), hvori alle aktionærer blev tilbudt 42,7448 nyudstedte aktier i OMX for hver aktie i Københavns Fondsbørs eller en kontant betaling på DKK 3.050 per aktie, eller en kombination heraf. Ved udløbet af tilbudsperioden mandag den 7. februar 2005 havde OMX modtaget accept af 383.914 aktier i Københavns Fondsbørs. De modtagne accepter svarer sammen med de 8.000 aktier i Københavns Fondsbørs, som OMX ejede forud for fremsættelsen af købstilbudet, til et acceptniveau på cirka 99,4 procent af alle aktier og stemmer i Københavns Fondsbørs, eksklusiv Københavns Fondsbørs’ beholdning af egne aktier. Betingelserne for at gennemføre købstilbudet er dermed opfyldt, og bestyrelsen for OMX har besluttet at gennemføre købstilbudet. OMX vil erhverve cirka 18 procent af de accepterede aktier mod ombytning i nyudstedte aktier i OMX og cirka 82 procent mod kontant vederlag. Som følge af ovenstående har bestyrelsen for OMX, baseret på bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. februar 2005, besluttet at udstede op til 2.927.292 nye aktier i OMX, svarende til en forhøjelse af aktiekapitalen på op til SEK 5.854.584. Retten til at tegne de nye aktier i OMX tilkommer alene de af Københavns Fondsbørs’ aktionærer, der har accepteret ombytningstilbudet, ifølge hvilket de nyudstedte aktier skal betales mod overførsel af de accepterende aktionærers Københavns Fondsbørs’ aktier til OMX i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i købstilbudet. De udstedte aktier i OMX forventes at blive registeret på de accepterende aktionærers VP-depot tirsdag den 15. februar 2005. Handel med OMX-aktierne på Københavns Fondsbørs forventes at begynde onsdag den 16. februar 2005. Betaling til de af Københavns Fondsbørs’ aktionærer, der har accepteret det kontante tilbud, forventes at finde sted mandag den 14. februar 2005. Bestyrelsen for OMX har endvidere besluttet at bemyndige OMX’ koncernchef til at erhverve yderligere aktier i Københavns Fondsbørs mod en kontant betaling på DKK 3.050 per aktie for derved at give de af Københavns Fondsbørs’ aktionærer, der ikke har accepteret købstilbudet, mulighed for at sælge deres aktier til OMX. OMX forventer at igangsætte tvangsindløsning af de resterende aktier i Københavns Fondsbørs i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 20 b. Tvangsindløsningen vil ske mod kontant betaling. OMX vil regnskabsmæssigt konsolidere Københavns Fondsbørs med virkning fra 1. januar 2005. Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Anna Rasin, VP Marketing & Communications +46 8 405 66 12

Dokumenter og links