OMX ændrer organisation

For at understøtte OMX’ strategi om at skabe vækst ved at udnytte og styrke sin ekspertise inden for børsverdenen, implementerer OMX en ny organisationsstruktur den 1. januar 2006. Formålet er at justere og gøre den organisatoriske struktur mere enkel.

I den nye organisation vil de to nuværende enheder OMX Exchanges og OMX Technology blive erstattet af tre forretningsområder: Nordic Marketplaces, Information Services & New Markets og Market Technology. Nordic Marketplaces, med Jukka Ruuska som chef, vil fokusere på at realisere visionen om et integreret nordisk værdipapirmarked og vil omfatte OMX’ børsvirksomhed i Danmark, Finland og Sverige. For at opnå den optimale service vil en pan-nordisk funktion, Company Services, blive etableret. Information Services & New Markets, med Hans-Ole Jochumsen som chef, vil rette sig mod forretningsmuligheder i vækstmarkeder med højt potentiale. Forretningsområdet vil til at begynde med omfatte Information Services og OMX’ baltiske markeder i Estland, Letland og Litauen. Market Technology, med Markus Gerdien som chef, vil blive baseret på den for nylig justerede organisation i OMX Technology og vil fortsat fokusere på at levere verdensførende systemer og services til markedspladser. Organisationsændringen ventes ikke umiddelbart at føre til afskedigelser.

Dokumenter og links