Tillæg til prospekt af 15. december 2004 – Offentliggørelse af årsregnskaber for 2004 for OMX og Københavns Fondsbørs

OMX og Københavns Fondsbørs har tidligere i dag offentliggjort deres respektive årsregnskaber for 2004. OMX har i den forbindelse offentliggjort en pressemeddelelse med følgende ordlyd: “2004 – Mange vigtige skridt mod en integreret Nordisk Baltisk markedsplads • Indtjeningen var SEK 3.115 mio. (2.686), inklusive en gevinst på SEK 92 mio. fra salget af NGX, SEK 16 mio. fra salget af XACT Fonder og SEK 101 mio. fra udskillelsen af APK. • De samlede udgifter faldt til SEK 2.599 mio. (3.256), inklusive SEK 130 mio. til anskaffelse af lokaler og SEK 99 mio. til betaling af moms. • Driftsresultatet steg til SEK 524 mio. (tab: 449) • Det justerede driftsresultat steg til SEK 544 mio. (113) • Resultatet efter finansielle poster steg til SEK 462 mio. (tab: 472), inklusive SEK 12 mio. i renteudgifter vedrørende tilbagebetaling af moms • Resultatet efter skat steg til SEK 276 mio. (tab: 431) • Indtjeningen pr. aktie steg til SEK 2,39 (tab: 4,33) • Bestyrelsen foreslår en dividende på SEK (0) (0) pr. aktie • Fusion af APK og VPC – oprettelsen af NCSD • Fælles handelsplatform i hele Norden • Forslag om fusion med Københavns Fondsbørs Fjerde kvartal 2004 • Indtægterne var SEK 796 mio. (750), inklusive en gevinst på SEK 101 mio. fra salget af APK • Driftstabet var SEK 17 mio. (indtjening: 19) • Det justerede driftstab var SEK 111 mio. (57) • Tab efter finansielle poster var SEK 40 mio. (indtjening: 10) • Tab efter skat var SEK 45 mio. (indtjening: 10) • Indtjening pr. aktie var et tab på SEK 0,39 (indtjening: 0.08) OMX’ årsrapport 2004 vedlægges. Rapporten kan også ses på www.omxgroup.com. Der afholdes presse- og analytikerbriefing i dag kl. 11:00 i OMX’ hovedsæde på Tullvaktsvägen 15, Stockholm. Hvis De er forhindret i at møde op, vil det være muligt at høre med via en telefonkonference på følgende numre, UK: +44 (0) 20 7162 0181, USA: +1 334 323 6203, Sverige: +46 8 505 201 14” OMX henleder opmærksomheden på, at tilbuddet til aktionærerne i Københavns Fondsbørs udløber den 7. februar 2005. Tilbuddets gennemførelse er underlagt visse betingelser, herunder et acceptniveau på mindst 90%. Aktionærer, som ønsker at afhænde deres aktier i Københavns Fonds-børs på de i tilbuddet anførte vilkår, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab herom med anmodning om, at accepten af tilbuddet kommunikeres til Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 43 39 49 69 inden udløbet af tilbudsperioden. OMX’ årsregnskab for 2004 kan findes på www.omxgroup.com, og Københavns Fondsbørs’ årsrapport for 2004 kan findes på www.cse.dk. Dette prospekttillæg kan findes både på både www.omxgroup.com og på www.cse.dk. Prospekttillægget, OMX’ årsregnskab for 2004 og pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen af Københavns Fondsbørs’ årsrapport for 2004 vil blive sendt til alle, der har modtaget et eksemplar af prospektet. Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Anna Rasin, VP Marketing & Communications +46 8 405 66 12

Dokumenter og links