15 år med en bro mellem mennesker

I år fylder Øresundsbron og den region, den har bidraget til at skabe, 15 år. Det har været 15 år med opsving og tilbagegang. Der har i hele perioden været en konstant udvikling af den fælles region omkring Øresund. Der er sket store ændringer i den kontakt, som dagligt finder sted mellem de to lande. Øresundsbron blev i sin tid mødt med enorme forventninger. Selv om de ikke alle er blevet indfriet endnu kan vi se, hvordan det daglige samvær vokser, fordi det er nemt at komme over broen, med bil eller tog, i fritiden eller forbindelse med arbejde.

Nu udgives ”Øresundsbron og regionen 15 år”, som giver hurtig adgang til fakta og statistik om broen, om de mennesker der bruger den, og om regionen. Brochuren udgives af Øresundsbro Konsortiet hvert andet år.

I ”Øresundsbron og regionen 15 år” kan du læse hvordan Øresundsbrons administrerende direktør, Caroline Ullman-Hammer, ser på udviklingen i de første 15 år, og på fremtiden.

Her kan du også se…

…at 19.000 biler passerer Øresundsbron hver dag

…at flere og flere mennesker i deres fritid benytter broen for at aflægge et besøg på den anden side af sundet. Nu står fritidsrejserne for 30% af trafikken over broen

…at Femern Bælt-forbindelsen til sin tid forventes at bidrage med en vækst i trafikken på Øresundsbron på 1.000 biler i døgnet

…at antallet af togpassagerer på Øresund siden 2008 har været på 10-12 millioner om året

…at mængden af gods på tog overstiger 6 millioner ton om året

…og meget mere!

Læs mere i ”Øresundsbron og regionen 15 år” på websiden

www.oresundsbron.com/broogregion

Vil du have den i trykt udgave? Kontakt Øresundsbrons PR-afdeling på press@oresundsbron.com.

”Øresundsbron og regionen 15 år” udgives på dansk, svensk, engelsk og tysk.

For mere information, kontakte Sanna Holmqvist, Head of Public Relations, Øresundsbro Konsortiet, 46 706 76 09 76 eller pressevagten 45 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 19.000 køretøjer over Øresundsbron. 330.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner