300.000 fritidskunder overgår alle forventninger

Ifølge prognoserne skulle Øresundsbron runde 300.000 BroPas-kunder i 2015, men det tal er nu allerede blevet passeret i disse dage.
- Interessen for at tage over broen i fritiden er steget hurtigere, end vi havde turdet håbe på, siger Fredrik Jenfjord, salgs- og markedsdirektør ved Øresundsbron.

De seneste år har Øresundsbro Konsortiet noteret en markant stigning i interessen fra fritidskunder, som kører over broen. Det gælder både nytegnede BroPas-aftaler (rabataftale for fritidskunder) og antal passager, der alene i år er steget med 6,6 procent.

- I en tid, hvor bilpendlingen til arbejde er aftaget, er det positivt, at fritidsintegrationen er i fuld gang, hvilket gavner erhvervslivet på begge sider af sundet. Interessen for at køre over broen i fritiden stiger hurtigere end vi havde turdet håbe på, siger Fredrik Jenfjord.

Hvert år udarbejder Øresundsbro Konsortiet prognoser for markedsudviklingen i de kommende år. Den nuværende prognose har vist, at konsortiet ville runde 300.000 BroPas-kunder i 2015. Men i disse dage blev det tal passeret, mere end et år før beregnet.

Ifølge Fredrik Jenfjord rejser svenskerne mere, i takt med, at den svenske krone er blevet stærkere. Danskernes rejsefrekvens er faldet noget, men ikke helt så meget som forventet, set i lyset af den danske krones tilbagegang i forhold til den svenske.

- Svenskerne rejser stadig mest, men det virker som om, at danskerne, som begyndte at rejse, da den danske krone var stærkest, har lært Sverige lidt bedre at kende, og har fundet hver deres smørhuller i landet. De bliver ved med at køre over.

For Øresundsbro Konsortiet handler det nu om at øge antallet af overfarter for BroPas-kunderne. Et af tiltagene er den nyligt indførte SmutTurs-rabat.

- Det bliver spændende at følge denne udvikling fremover. Specielt når man tænker på, at vi forhåbentligt snart kan se enden på en lang periode med lavkonjunktur, siger Fredrik Jenfjord.

Shopping og naturoplevelser
Hvor tager de hen, dem der rejser over til den anden side af sundet? Øresundsbron gennemførte for nyligt en undersøgelse blandt 3.000 danske og svenske BroPas-kunder.

Shopping og indkøb står øverst på svenskernes liste (55 procent har dette som det primære formål med turen). Gennemrejse er forventeligt højt på listen (51 procent), mens storbyoplevelser og kulturliv også rangerer højt (39 og 44 procent).

Danskerne prioriterer først og fremmest naturoplevelser (42 procent), mens shopping og indkøb følger på en tæt andenplads (41 procent).

Både svenskere og danskere er enige om, at det med at finde og betale for parkering er en af de største udfordringer ved at besøge nabolandet. Dernæst angiver svenskerne besvær med at forstå sproget som en udfordring, mens danskerne mener det kan være svært at finde et godt sted at spise.

For yderligere information, kontakt Fredrik Jenfjord, Salg og markedsdirektør, telefon +45 33 41 61 95
Øresundsbrons pressetelefon +45 33 41 61 16

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner