Biltrafikken til Sverige stiger, men færre tager turen til Danmark

Vejtrafikken over Øresundsbron faldt lidt i første halvår 2019 – flere lastbiler og busser, men færre personbiler passerede broen – sammenlignet med samme periode sidste år.  

Lavere renteudgifter, en indtægtsstigning på 24 millioner DKK, og effektiv omkostningsstyring gav et forbedret resultat. Øresundsbro Konsortiets resultat blev 564 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en forbedring på 29 millioner DKK.   

I gennemsnit passerede 19.488 køretøjer Øresundsbron per døgn – et lille fald på 1,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år – og vejindtægterne steg med 19 millioner DKK.  

Ti procent flere BroPas Fritid-rejser fra Danmark til Sverige har bidraget til, at fritidstrafikken over Øresundsbron er steget med 1,6 procent i årets første seks måneder.   

– Vi har set en negativ vækst i trafikken i første halvår. Men en stigning i fritidstrafikken til Sverige er et tydeligt eksempel på, at en svag svensk krone har stor indflydelse på trafikken over broen. Mange danske kunder har gavn af valutakursen og får mere for pengene på turen til den svenske side, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.  

Den svenske valuta var i foråret 2019 nede på kurs 68,93 – det laveste niveau siden 2009.  

Lastbiler over 9 meter steg med 3,3 procent det første halve år, hvilket svarer til 45 flere passager pr. døgn. Antal modulvogntog – lastbiler over 20 meter – steg med hele 32,9 procent i årets første halvdel sammenlignet med samme periode sidste år.   

– Så snart tillægget for modulvogntog blev afskaffet vid årsskiftet, så vi en betydelig stigning i trafikken. To modulvogntog kan ofte medbringe lige så meget gods som tre almindelige vogntog, hvilket også har en positiv effekt, set fra et miljømæssigt synspunkt. Så det er meget glædeligt, at indsatsen har båret frugt, siger Caroline Ullman-Hammer.   

Takket være smarte kameraer i betalingsanlægget er det nu muligt at skelne mellem godstransporter på 6-9 meter og andre køretøjer med tilsvarende længde. Siden årsskiftet indgår derfor disse last- og varebiler i den samlede godstrafik for at på sigt give et mere retvisende billede af denne trafikudvikling.   

Bustrafikken er steget med 7,4 procent til 157 passager i gennemsnit per døgn i årets første halvdel, sammenlignet med samme periode sidste år. Pendlingstrafikken faldt med 3,6 procent i perioden, hvilket svarer til 213 biler per døgn.

Øresundsbro Konsortiets driftsomkostninger steg marginalt fra 125 til 126 millioner DKK, men renteomkostningerne faldt fra 116 til 101 millioner DKK i perioden. Driftsresultatet (før finansielle poster og værdireguleringer) blev et overskud på 665 millioner, hvilket er en stigning på 14 millioner DKK.  

I efteråret begynder det største investeringsprojekt siden broen stod færdig i 2000: Den 300.000 kvadratmeter store stålkonstruktion skal males.  
 

Hovedposter i perioden (millioner DKK)  

  Jan-juni 2019  Jan-juni 2018  Udvikling 
Indtægter vej   672  653   19 
Indtægter jernbane   256  252 
Øvrige indtægter   11  10 
Indtægter i alt   939  915  24 
Driftsomkostninger   -126  -125  -1 
Andre driftsomkostninger   -1  -2 
Afskrivninger   -147  -137  -10 
Resultat af primær drift   665  651  14 
Finansielle poster   -101  -116  15 
Resultat før værdireguleringer   564  535  29 
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto*   -466  68    
Værdiregulering, valutakurseffekt netto*   51  57    
Periodens resultat   149  660    

*Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.   

Trafikudvikling i perioden januar-juni  

  Trafik per dag  2019  Trafik per dag  2018  Udvikling  Trafik 
BroPas Fritid   6.243  6.146  1,6% 
BroPas Pendler   5.620  5.833  -3,6% 
BroPas Business   3.244  3.355  -3,3% 
Kontant   2.804  2.881  -2,7% 
Personbiler totalt*   17.912  18.216  -1,7% 
Lastbiler > 9 m.  1.419  1.374  3,3% 
Busser   157  146  7,3% 
Totalt   19.488  19.735  -1,3% 

*Personbiler er inklusive personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.    

Markedsandele indenfor Øresundstrafikken i perioden januar-marts* 

  Markedsandele 2019 (jan-mar)** 
Personbiler  84,3% 
Godstrafik > 6 m.  54,1%  
Busser  78,0% 
Totalt   81,9% 

* Data som indberettes til Shippax og Danmarks Statistik er først tilgængeligt nogle måneder efter hvert kvartal.  

** Takket være smarte kameraer i betalingsanlægget er det siden årsskiftet muligt at skelne mellem godstransporter på 6-9 meter og andre køretøjer med tilsvarende længde. Derfor indgår disse last- og varebiler i den samlede godstrafik siden 1/1-2019. Markedsandelen for personbiler er nu eksklusive last- og varebiler på 6-9 meter, og markedsandelen for godstransport er inklusive last- og varebiler fra 6 meter. På sigt giver det et mere retvisende billede af trafikudviklingen for godstransport, men i 2019 bliver det vanskeligt at sammenligne med de foregående år. 

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner