Coronakrisen påvirker første kvartal – brotrafikken faldt 69 procent i uge 12-13

Report this content

Vejtrafikken på Øresundsbron reduceres i kølvandet på coronapandemien – i første kvartal var der en tilbagegang i trafikken på i alt 15,1 procent i forhold til samme periode sidste år.
Personbilstrafikken blev hårdest ramt, mens trafikken af lastbiler på over 9 meter steg marginalt i årets første tre måneder.

Øresundsbro Konsortiets resultat blev et overskud på 265 millioner DKK før værdiændringer, hvilket er et fald på 6 millioner DKK i forhold til samme periode sidste år. Driftsomkostningerne var uændret på 55 millioner DKK, og renteudgifterne faldt med 6 millioner DKK.

– Coronapandemien påvirker os alle på forskellige måder, og det gælder også for trafikken på Øresundsbron. Sveriges og Danmarks indsatser for at begrænse spredningen af coronavirussen begyndte at påvirke trafikken tydeligt fra midten af marts, i takt med at der blev indført strammere restriktioner, og Danmark fra den 14. marts midlertidigt lukkede grænserne for personer uden et anerkendelsesværdigt formål til indrejse, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Vejtrafikken på forbindelsen faldt med 69 procent i ugerne 12-13 sammenlignet med samme uger sidste år – de to hele uger, der tydeligst er blevet påvirket af covid-19 i løbet af årets første kvartal. Personbilstrafikken faldt med 74,8 procent i denne periode, mens lastbiltrafikken over ni meter faldt med 4,5 procent. Fritidskunder bliver hjemme på myndighedernes opfordring, samtidig med at pendlere arbejder hjemmefra når arbejdspladserne lukkes. Godstransporter er ikke omfattet af de skærpede indrejseregler i Danmark.

Til og med 13. marts faldt den samlede vejtrafik med 0,2 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Den gennemsnitlige trafik pr. dag faldt dog med 1,5 procent til 16.953 køretøjer, eftersom det er skudår.

Således faldt Øresundsbrons personbilstrafik totalt set med 16 procent i årets første kvartal. Antallet af lastbiler over 9 meter der passerede broen, steg med 1,2 procent i første kvartal og er mindst påvirket af coronakrisen. Men den samlede godstrafik, herunder varebiler på 6-9 meter, faldt med 5,6 procent i perioden. Bustrafikken faldt med 23,7 procent i første kvartal.

I alt faldt konsortiets omsætning med 6 millioner DKK til 403 millioner DKK, hvoraf indtægter for vejtrafikken faldt med 10 millioner DKK. Driftsresultatet var 275 millioner DKK, hvilket er et fald på 12 millioner DKK.

Årets andet kvartal begyndte med, at coronapandemien fortsatte med kraftigt at påvirke Øresundsbrons trafik. Totalt set faldt vejtrafikken drastisk med 71 procent i perioden 1.-27. april sammenlignet med samme periode sidste år.

– Desværre vil vi ikke opnå det forventede resultat for 2020, men usikkerheden om, hvor længe situationen fortsætter, gør det vanskeligt at komme med nye resultatforventninger, siger Caroline Ullman-Hammer.

Trafikudvikling i perioden januar-marts

   Trafik per dag
2020
Trafik per dag
2019 
Udvikling
trafik
Personbiler* 12.954 15.420 -16,0%
Kontant  1.592 1.879 -15,3%
BroPas Fritid 4.259 5.039 -15,5%
BroPas Business 2.322 2.817 -19,8%
BroPass Pendler 4.781 5.685 -15,9%
Godstrafik** 1.522 1.611 -5,6%
Lastbiler > 9 m. 1.414 1.397 1,2%
Varebiler 6-9 m. 108 214 -49,7%
Busser 89 117 -23,7%
Total 14.565 17.148 -15,1%

* Personbiler er inklusive personbiler med anhænger og motorcykler.
** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 har muliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer.

Hovedposter i perioden (millioner DKK) 

Jan – mar. 2020 Jan – mar. 2019 Udvikling
Indtægter vej 268 278 -10
Indtægter jernbane 129 127 2
Øvrige indtægter 6 6 0
Indtægter i alt 403 411 -8
Driftsomkostninger - 55 - 55 0
Afskrivninger -73 -69 -4
Resultat af primær drift 275 287 -12
Finansielle poster -10 -16 6
Resultat før værdireguleringer 265 271 -6
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 64 -225
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 81 15
Periodens resultat 410 61

*    Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Foto: Peter Brinch/Øresundsbron. Pressfotos: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia