Dansk-svensk infrastruktur til debat på Folkemødet

Til den netop afholdte konference #FBD18 (Fehmarnbeltdays) blev det slået fast, både af politikere og internationale eksperter, at EU-landene arbejder for lidt og for dårligt sammen på transportområdet. Blikket rettes ofte kun til ens egen landegrænse, hvilket forsinker den modernisering af infrastrukturen, der er nødvendig, for et mere konkurrencedygtigt EU.

(Hvordan) arbejder Danmark og Sverige sammen om transport- og infrastrukturpolitik?

Dansk Transportminister Ole Birk Olesen og medlem af Sveriges Riksdags trafikudvalg Rikard Larsson diskuterer det dansk-svenske transport- og infrastruktur-samarbejde. Diskussionen tager udgangspunkt i emner som Femern Bælt-forbindelsen, Københavns Lufthavn, Øresundsbron, samt øvrige fremtidige forbindelser mellem Danmark og Sverige. Derudover skeles der til OECDs nylige rapport om Vestskandinavien som megaregion og debattørerne på scenen diskuterer, hvordan Danmark og Sverige bør arbejde sammen, for at blive gearet til regionens fremtidige infrastrukturbehov.   

Debat på Folkemødet:

(Hvordan) arbejder Danmark og Sverige sammen om transport- og infrastrukturpolitik?

Fredag d. 15. juni 2018 kl. 15:00 - 15:45.

Deltagere:

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister, Danmark
Rikard Larsson (S), riksdagsmedlem, trafikutskottet, Sverige

Kaj V. Holm, viceadministrerende direktør og finansdirektør, Øresundsbro Konsortiet
Johan Wessman, CEO, Øresundsinstituttet 
Jakob Illeborg, moderator, journalist, Danmarks Radio

Sted: Teltet ”Vi forbinder Danmark og Europa”, Ydermolen, G14.

 

Debatten arrangeres af Øresundsbro Konsortiet.

Kontakt Øresundsbrons pressevagt for yderligere information: +45 33 41 61 16


Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner