Delårsrapport: Stigende trafik, højere indtægter og lavere renteudgifter forbedrer resultatet

Report this content

Øresundsbron forbedrer i første kvartal 2014 resultatet før værdiregulering med 22 millioner DKK. Fragttrafikken fortsætter med at stige, fritidstrafikken går tilbage sammenlignet med første kvartal 2013 men det har med påsken at gøre.

Når Øresundsbron opgør første kvartal 2014 kan man konstatere fortsat stor fremgang i fragttrafikken, som er steget med 12 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Derudover er trafikken stort set uforandret, men hvis man tager højde for, at påsken i år først falder i april, er tendensen fortsat stigende fritidstrafik og faldende pendlertrafik.

– Sidste år faldt påsken i marts, i år falder den først i andet kvartal. Det giver store variationer i trafikken i første kvartal sammenlignet med året før. Når det er en lang weekend bruger mange nemlig fridagene til at opleve foråret på den anden side af Øresund, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Pendlertrafikken gik tilbage med 1,4 procent, men samlet set er trafikken gået frem med 0,1 procent.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 7 millioner DKK — fra 227 til 234 millioner DKK — i årets første kvartal sammenlignet med første kvartal sidste år. Driftsomkostningerne steg med 3 millioner DKK, og driftsresultatet blev 231 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 2 millioner DKK.

Renteudgifterne faldt i perioden fra 84 til 64 millioner DKK, først og fremmest som følge af det fortsat lave renteniveau i Europa. Samlet set blev resultatet før værdiregulering et overskud på 167 millioner DKK, en forbedring på 22 millioner DKK sammenlignet med første kvartal sidste år.


Hovedposter (millioner DKK)

Jan Mar 2014 Jan Mar 2013 Udvikling
Indtægter   vej 234 227 7
Indtægter jernbane 124 123 1
Øvrige   indtægter 5 5 0
Indtægter i alt 363 355 8
Driftomkostninger -   65 -   62 -3
Afskrivninger -67 -64 -3
Driftresultat 231 229 2
Finansielle poster -64 -84 20
Resultat før værdiregulering 167 145 22
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -224 279
Værdiregulering, valutakurseffekt   netto* -8 -78
Periodens   resultat -65 346

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man løbende fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Værdiregulering, dagsværdieffekt har ingen indvirkning på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling i perioden januar-marts 2014

Køretøjstype Aftaletype Trafik per dag 2014 Trafik per dag 2013 Udvikling
Personbiler* BroPas 3.922 3.924 -0,1%
Pendlere 5.883 5.964 -1,4%
Business 2.484 2.378 4,4%
Kontant 2.179 2.301 -5,3%
Personbiler   total 14.467 14.567 -0,7%
Lastbiler 1.127 1.007 11,9%
Busser 77 77 0,8%
Total 15.672 15.651 0,1%

* Kategorien personbiler inkluderer også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører næsten 16.000 køretøjer over Øresundsbron. 312.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner