Den 1. juli fylder Øresundsbron 17 år

Report this content

På lørdag den 1. juli er det 17 år siden de første biler og tog kunne køre over Øresundsbron. I den anledning kommer her lidt interessante fakta om forbindelsen og trafikken i de første år.

I år 2001, som var det første hele år, hvor broen var åben, passerede 2.950.872 biler Øresundsbron. I 2016 var tallet på 7.423.800 køretøjer.

I første halvår 2017 anslås 3.549.000 køretøjer at have passeret broen. Sammenlignet med første halvår 2016 er trafikken i så fald øget med 2,7 procent.

Der skønnes at 100.337.000 køretøjer, med sammenlagt 224.840.500 personer i dem, vil have passeret Øresundsbron fra broens åbning til den 1. juli 2017.

I juni 2017 blev milepælen med 100.000.000 køretøjer over broen rundet, hvilket blev fejret med blomster. De første 50.000.000 køretøjer blev passeret i 2010.

Stigningen i trafikken over broen gik hurtigst i årene 2006-2008. Derefter aftog stigningen, og der var tilmed et fald i årene med økonomisk krise, som ramte Danmark hårdere end Sverige. Det påvirkede primært pendlingen, som dog begyndte at øge igen i 2014.

De seneste år har den totale trafikstigning været på 3-5 procent om året. Det er hovedsageligt fritidstrafikken med BroPas, som står bag stigningen. En af årsagerne til stigningen skyldes konsortiets arbejde for at øge interessen for at opleve nye ting på den anden side af sundet. BroPas bruges i høj grad af mennesker, som bor i regionen, og som ønsker at udnytte at nabolandet ligger så tæt på. Øresundsbron har lige nu 423.500 BroPas-kunder, hvilket svarer til målsætningen. Derudover stiger pendling og fragttrafikken også.

Øresundsbrons markedsandel udgør 53 procent af fragttrafikken, 72,6 procent af bustrafikken og 83,6 procent af personbiltrafikken over Øresund. Samlet set er markedsandelen 80,6 procent af den totale biltrafik over Øresund (2016).

På 17 år når teknikken på forbindelsen at blive slidt og forældet, og renovering og vedligehold foregår løbende. Når udstyret skiftes ud, vælges moderne og miljøvenlige alternativer, når det er muligt. De seneste projekter har blandt andet indebåret udskiftning af skilte og kameraer på forbindelsen, hvor der er sat et færre antal nye enheder op, hvilket medfører at behovet for reparationer mindskes fremover. Et stort projekt for maling af stålkonstruktionen på broen er ved at blive planlagt.

I vinter blev der etableret nye portaler i betalingsanlægget, som lige nu er ved at blive testet. Det nye system vil gøre det muligt at benytte nye betalingsløsninger, som eksempelvis nummerpladeaflæsning. Yderligere information om dette vil blive offentliggjort i løbet af efteråret 2017.

Se mere fakta og statistik:

Trafikudvikling

Årsrapport 2016

Delårsrapport Q1 2017

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner