Fortsat stigning i trafik og indtægter

Trafikken på Øresundsbron steg fortsat i tredje kvartal 2015. Indtægterne er øget med 50 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Kombineret med lavere renteudgifter, er resultatet før værdireguleringer steget med 92 mio til 732 mio.

Danskere og svenskere rejser i stigende omfang over Øresundsbron til nabolandet på den anden side, og den udvikling har stået på igennem en længere periode. I løbet af årets første tre kvartaler er trafikken øget med 1,8 procent, hvilket er cirka 300 biler i døgnet. Tager man højde for effekten af togstrejken i juni 2014, hvor mange valgte at tage bilen i stedet for toget, er det en stigning på 3,5 procent.

- Vi er inde i en stærk periode, som understøtter vores arbejde for at skabe mere fritidstrafik. Særligt sommeren var fantastisk med flere rekorder, både for trafik per døgn og per måned, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør hos Øresundsbro Konsortiet.

Indregner man strejkeeffekten, stiger bustrafikken med 13,4 procent, fritidstrafikken med 6,6 procent og pendlertrafikken med 0,8 procent. Fragttrafikken var upåvirket af strejken, og stiger med 6,9 procent. 363.000 husstande har nu en BroPas-aftale, som giver fritidskunder mulighed for at køre over broen til det halve af kontantprisen.

Indtægterne fra vejtrafikken er øget fra 1.340 millioner DKK til 1.390 millioner DKK i løbet af årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode i 2014. Resultatet før renter blev 977 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK.

Renteudgifterne faldt fra 290 millioner DKK til 245 millioner DKK, som følge af de fortsat lave renter og lav inflation.

Totalt set blev resultatet før værdiregulering et overskud på 732 millioner DKK, hvilket er en stigning på 92 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan   – sept 2015 Jan   – sept 2014 Udvikling
Indtægter vej 1.003 958 45
Indtægter jernbane 371 366 5
Øvrige indtægter 16 16 -
Indtægter i alt 1.390 1.340 50
Driftsomkostninger -206 -209 3
Afskrivninger -207 -201 -6
Resultat af primær drift 977 930 47
Finansielle poster -245 -290 45
Resultat før værdireguleringer 732 640 92
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 217 -810
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -28 98
Periodens resultat 921 -72

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Trafikudvikling vej januar - september 2015

Trafik   pr. dag 2015 Trafik pr. dag 2014 Udvikling trafik
Kontant 4213 4116 2,4%
BroPas 5774 5529 4,4%
Pendlere 5763 5784 -0,4%
Business 2748 2783 -1,2%
Personbiler totalt* 18499 18212 1,6%
Lastbiler 1231 1151 6,9%
Busser 133 153 -13,2%
Totalt 19.863 19.516 1,8%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Mere information

Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør, Øresundsbro Konsortiet, telefon 45 33 41 60 00

Øresundsbrons pressetelefon, 45 33 41 61 16

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 360.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner