Fuglekolonierne på Peberholm vokser

For første gang yngler præstekraver og sorthovede måger sig i år på Peberholm. En anden tilflytter er den sortrøde sommerfugl blodplet. Til gengæld har skarvkolonien forladt øen igen.

På den kunstige ø Peberholm har planter og fugle fået lov til at etablere sig stort set uden påvirkning fra mennesker. Hvert år opgør eksperter, hvordan dyrelivet har udviklet sig i løbet af året. I år kan de konstatere, at flere nye fuglearter er kommet til.

- Præstekraver og sorthovede måger, som begge er meget sjældne, yngler i år på Peberholm for første gang, fortæller Hans Ohrt, miljøkonsulent hos Øresundsbro Konsortiet.

Der er flere gode nyheder, når det kommer til mågerne på Peberholm. Udover den ovennævnte sorthovede måge, har der igennem længere tid været sildemåger, fiskemåger, gråmåger og havmåger. Derudover er hættemågen kommet tilbage, som ellers ikke er blevet set på øen de seneste to år. 

Storspoven yngler også igen på Peberholm.

Grågæs og bramgæs er også fortsat på Peberholm. Skarvkolonien ser derimod ud til at have forladt Peberholm igen, muligvis på grund af Naturstyrelsens indsats for at holde antallet nede. Den indsats har stået på siden 2014, i samarbejde med Copenhagen Airport, primært af hensyn til flysikkerheden. Det er en af meget få afvigelser fra princippet om at lade udviklingen på Peberholm foregå uden påvirkning fra mennesker.

Det er dog ikke kun fugle, der har opdaget mulighederne for at bo på den kunstige ø. En ny sommerfugl, den sortrøde blodplet, har også fundet vej, og ses særligt på den sydlige del af øen.

Medier kan hente pressebilleder fra Peberholm via linket herunder. Billederne må kun bruges i redaktionelle sammenhænge, og copyright skal angives på følgende måde: ”Foto: Peter Brinch, Øresundsbron”.

http://client.peterbrinch.com/peberholm-presstrff/

Yderligere information

Sanna Holmqvist +46 706 760 976

Jens Genders +45 61145997

Øresundsbrons pressevagt +45 33 41 61 16

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner