Genopretningen på Øresundsbron er i gang – men dæmpes af restriktioner

Report this content

Vejtrafikken på Øresundsbron var ca. 64 procent lavere i begyndelsen af ​​året sammenlignet med samme periode i 2019, men genopretningen er i gang, og i løbet af det første halvår viste trafikken et fald på ca. 54 procent. Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 319 millioner DKK, hvilket er et fald på 43 millioner DKK sammenlignet med samme periode i 2020. 

– Hver uge siden maj er trafikken steget en anelse, men den samlede trafikmængde er stadig et godt stykke under niveauet før pandemien. Så snart det bliver lige så nemt at rejse til Danmark som til Sverige, forventes genopretningen at tage fart, hvilket danskernes stigende rejselyst vidner om, efter at restriktionerne blev ophævet i juni, siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron. 

Sverige fjernede alle indrejseregler fra resten af ​​Norden den 31. maj, og efter at Danmark ophævede rejserestriktionerne til Sverige den 26. juni, begyndte den danske fritidstrafik hurtigt at vende tilbage. I slutningen af ​​juni var danskernes fritidstrafik tilbage på samme niveau som i 2019, men blandt svenske fritidskunder var der et fald på 70 procent sammenlignet med 2019. 

Øresundsbrons pendlertrafik faldt med 39,7 procent i første halvdel af året sammenlignet med samme periode i 2019. Men blandt pendlere er svenskerne tilbage i større grad end danskerne – svenskernes pendlerrejser faldt med 36 procent i perioden sammenlignet med 2019, hvilket kan sammenlignes med et fald på 49 procent blandt danske pendlerkunder. 

Godstrafikken steg med 3,2 procent i første halvår sammenlignet med samme periode for to år siden. Og aldrig før har godstrafikken i løbet af en måned været så høj som i marts. Med et rekordantal på 57.000 godstransporter over broen i marts, var dette en stigning på 11 procent sammenlignet med samme måned i 2019. 

Konsortiets indtægter faldt med 64 millioner DKK til 663 millioner DKK i første halvår i år sammenlignet med 2020. Men sammenlignet med første halvår 2019, som ikke var præget af coronapandemien, faldt omsætningen med 276 millioner DKK i år. 

Renteudgifterne steg med 40 millioner DKK som følge af højere inflation, hvilket direkte påvirker konsortiets realrentegæld. Valutakurseffekter og engangsomkostninger har bidraget til, at driftsomkostningerne steg med 11 millioner DKK sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. 

Sidste år blev afskrivningsplanen for en del af forbindelsen revideret, hvilket resulterede i en engangseffekt, og konsortiets afskrivninger blev reduceret med 72 millioner DKK i første halvår. 

– Trafikken over broen forventes at få et reelt opsving, når flere og flere mennesker er fuldt vaccinerede, hvilket lige nu er det, der gør det muligt for flere svenske kunder at rejse over uden at betale for en test, siger Linus Eriksson. 

– Årets tredje kvartal er i gang, og der er endnu et stykke vej til en fuldstændig genoprettet trafik, da der stadig er restriktioner. Vi estimerer derfor, at prognosen for hele årets trafik og indtægter vil være på niveau med sidste år, siger Eriksson. 

Rettelse: I en tidligere version i pressemeddelelsens manchet nævntes et fald på 70 procent. Talet gælder for personbiltrafik. Det korrekte tal for den samlede trafik er 64 procent. 

Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner DKK)

Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Udvikling Jan-jun 2019 Udvikling
Indtægter vej 392 459 -67 672 -280
Indtægter jernbane 259 257 2 256 3
Øvrige indtægter 12 11 1 11 1
Samlede indtægter 663 727 -64 939 -276
Driftsomkostninger -125 -114 -11 -126 1
Øvrige driftsomkostninger -1 -1 - -1 -
Afskrivninger -135 -207 72 -147 12
Resultat af primær drift 402 405 -3 665 -263
Finansielle poster -83 -43 -40 -101 18
Resultat før værdiregulering 319 362 -43 564 -245
Værdiregulering, markedsværdieffekt, netto* 358 -196 -466
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 9 12 51
Periodens resultat 686 178 149

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne.

Udvikling af vejtrafikken i 2021

Trafik
pr. dag

2021
jan-jun
Trafik
pr. dag 2020

jan-jun 
Udvikling
trafik
(%)
Udvikling trafik (antal) Trafik
pr. dag

2019
jan-jun
 
Udvikling
trafik
(%)
Udvikling
trafik (antal)
Personbiler 7.234 10.159 -28,8% -2.925 17.674 -59,1% -10.440
BroPas Fritid 2.034 3.348 -39,2% -1.314 6.250 -67,5% -4.216
BroPas Business 925 1.541 -40,0% -616 2.998 -69,1% -2.073
BroPas Pendler 3.391 4.024 -15,7% -633 5.622 -39,7% -2.231
Kontant 884 1.246 -29,1% -362 2.804 -68,5% -1.920
Godstrafik** 1.720 1.599 7,6% 121 1.666 3,2% 54
Lastbiler > 9 m. 1.504 1.381 8,9% 123 1.419 6,0% 85
Varevogne 6-9 m. 216 218 -0,9% -2 247 -12,6% -31
Busser 29 56 -48,2% -27 157 -81,5% -128
Totalt 8.983 11.814 -24,0% -2.831 19.497 -53,9% -10.514

* Personbiler inkluderer personbiler med påhængsvogn og motorcykler.
** Godstrafik omfatter alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsstationen siden 2019 har givet mulighed for en mere omfattende kategorisering af køretøjer.

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia