Historisk brorekord for motorvejstrafikken

Report this content

 7.424.000 køretøjer passerede broen i 2016, hvilket er det højeste antal ture på et år i Øresundsbrons historie.

Efter Øresundsbro Konsortiets første gennemgang af trafikstatistikken for 2016, står det klart, at der blev sat ny rekord. 7.424.000 køretøjer har kørt over broen i løbet af 2016, hvilket inkluderer skuddagen d. 29. februar. Det er det højeste antal nogensinde. Den tidligere rekord blev sat i 2009 med 7.104.000 køretøjer. 

Fritidstrafikken er den største kategori, og den som er øget mest. Det var især mærkbart i årets sidste kvartal. Fra den 23. december til den 26. december kørte 49.814 personbiler over Øresundsbron. I 2015 tog 47.014 personbiler turen i samme periode. Dette er en forøgelse med 2.800 personbiler (6 procent).

- Både svenskere og danskere kører mere over broen i fritiden. Den seneste tid har den lave svenske krone gjort Sverige billigere for danskere. Mange danskere valgte at køre over broen og juleshoppe i Sverige, siger Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbro Konsortiet.

Grænsekontrollen har gjort det mere besværligt for togpassagerene, hvilket også har præget resultatet.  Selvom Konsortiet har oplevet en stor øgning i fritidstrafikken i flere år, også før grænsekontrollen blev indført, kan det ikke udelukkes, at de fritidsrejsende i 2016 valgte bilen fremfor tog af den grund, mener Fredrik Jenfjord.

Ellers er det i kategorierne pendling og business, at man har kunnet mærke effekten af grænsekontrollen, som tidligere beskrevet i Konsortiets rapport (se nedenstående links).

Tidligere i 2016 blev der også sat andre bro-rekorder. I juli var det antal køretøjer på et døgn, da 31.483 køretøjer kørte over broen d. 30. juli. Samme måned blev der også sat rekord for antal køretøjer på en måned (834.534 køretøjer). I slutningen af januar 2017 offentliggør Konsortiet tallene for samtlige kategorier – Fritid, Pendler og Business – i Årsrapporten 2016.

Trafikstatistikken 2016:

https://www.oresundsbron.com/da/traffic-stats

Delårsrapporten Q3 2016:

https://www.oresundsbron.com/da/info/press/staerk-trafikvaekst-og-forbedret-resultat

Fokus Öresund:

http://fokusoresund.com/dk/2016/10/effekten-af-graensekontroller-pa-bilpendling/

For mere information, kontakte Øresundsbrons pressevagt 33 41 61 16.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. 396.500 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner