Lave renteudgifter og fragt- og fritidstrafikken sikrer godt resultat

Fragt- og fritidstrafikken steg i 2013. Det førte til højere indtægter, som sammen med lave renter gav et resultat på 597 millioner DKK før værdiregulering.

Regnskabet for 2013 er især påvirket af to faktorer: Den ene er højere vejindtægter, idet både fritidstrafikken og fragttrafikken fortsatte med at stige. Den anden er faldende renteudgifter, først og fremmest som følge af den lave inflation i Sverige og Danmark.
 
Vejtrafikindtægterne blev 1.143 mioDKK, hvilket er en stigning på 49 mio i forhold til 2012. Renteudgifterne blev 502 mio DKK, svarende til et fald på 173 mio i forhold til året før. Og resultatet blev et overskud på 597 mio DKK før værdiregulering, hvilket er en forbedring med 226 mio DKK sammenlignet med 2012. Dermed opfylder Øresundsbro Konsortiet sine økonomiske mål for 2013.
 
Satsning gav resultat

Øresundsbro Konsortiets målrettede satsning på fritidskunderne med BroPas resulterede i en stigning i BroPas-trafikken på 6,0 procent. I oktober, 15 måneder før forventet, nåede Øresundsbron op på 300.000 BroPas-kunder.

– Integrationen over Øresund er lige nu mest noget, der sker i fritiden. Vi glæder os naturligvis over, at fritidstrafikken stiger. Det bekræfter, at har satset rigtigt, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbron.

Lastbiltrafikken over Øresundsbron steg med 6,5 procent i 2013, og Øresundsbrons andel af lastbiltrafikken over Øresund steg til 53 procent.
 
Ses bort fra pendlingen, steg trafikken på Øresundsbron med 1,5 procent. Omregnet til kroner og øre opvejer denne stigning godt og vel faldet i pendlingstrafikken.
 
Inden for pendlingstrafikken ses samme mønster som de senere år, altså en fortsat nedgang. Bilpendlingen faldt med 7,1 procent og bidrog kraftigt til et samlet fald i trafikken på 1,2 procent.
 
– Bilpendlingen er faldet gennem flere år. Vi håber, at udviklingen vender, når økonomien forbedres, og regionen får flere attraktive jobmuligheder. Bilpendlingen afhænger på kort sigt af konjunkturerne i begge lande, siger Caroline Ullman-Hammer.

Hovedposterne i resultatopgørelsen (millioner DKK)

Jan – dec   2013 Jan – dec 2012 Udvikling
Indtægter vej 1.143 1.094 49
Indtægter jernbane 495 482 13
Øvrige indtægter 22 21 1
Indtægter i alt 1.660 1.597 63
Driftsomkostninger -291 - 288 -3
Afskrivninger -270 -263 -7
Resultat af primær drift 1.099 1.046 53
Finansielle poster -502 -675 173
Resultat før værdireguleringer 597 371 226
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 1.356 -157
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 125 -135
Årets resultat 2.078 79

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man løbende fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Værdiregulering, dagsværdieffekt har ingen indvirkning på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Vejtrafikken på Øresundsbron 2012 og 2013

Trafik per dag 2013 Trafik per dag 2012** Udvikling trafik Markedsandel 2013*** Markedsandel 2012*** Udvikling Markedsandel
Kontant 3.684 3.756 -1,9%
BroPas 5.003 4.720 6,0%
Pendler 5.879 6.328 -7,1%
Business 2.557 2.617 -2,3%
Personbiler totalt* 17.122 17.421 -1,7% 81,3% 80,7% 0,6
Lastbiler 1.102 1.035 6,5% 53,4% 52,0% 1,4
Busser 113 112 0,8% 64,9% 66,3% -1,4
Total 18.337 18.567 -1,2% 78,7% 78,2% 0,5

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** 2012 var skudår og omfatter dermed en dag mere end 2013. Trafikudviklingen bliver dermed forskellig, om man sammenligner trafikken per år eller trafikken per dag. Tabellen sammenligner trafikken per dag.
*** Markedsandelene gælder perioden januar-november.


Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.


Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.

Hver dag kører næsten 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 300.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner