Mere trafik og bedre resultat i første halvår af 2017

Report this content

Trafikken på Øresundsbron steg i første halvår af 2017. Sammen med en fortsat fornuftig omkostningsstyring og effektivisering, giver dette et forbedret resultat før renter. Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 466 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 25 millioner DKK.

Trafikken på Øresundsbron er steget stabilt de seneste år, og det er fortsat i første halvår af 2017. Samlet set er motorvejstrafikken steget med 3,5 procent, svarende til 659 køretøjer per døgn, sammenlignet med samme periode sidste år.

Den store fremgang ses i fritidstrafikken med BroPas, som er steget med næsten seks procent, hvilket er rundt regnet 300 biler per døgn.

-          Vi er glade for at se, at fritidstrafikken fortsætter med at vokse. Det viser at vores målrettede indsats for at lokke flere over sundet fungerer. Der er hård konkurrence om folks fritid, så vi er stolte over at have fremgang i den målgruppe, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.

Pendlertrafikken er steget med 1,4 procent i perioden, hvilket svarer til 86 ture i døgnet.

Øresundsbro Konsortiet oplever god fremgang inden for fragttrafikken, som steg med 4,3 procent (svarende til 54 lastbiler i døgnet) sammenlignet med samme periode sidste år.

Satsningerne på digitalisering inden for kundeservice og nyt system i betalingsanlægget, som skal gøre det muligt at bruge nye betalingsløsninger i 2018, såsom nummerpladeaflæsning, indgår også i konsortiets tiltag i perioden. 

- Vi stræber hele tiden efter at forbedre oplevelsen for kunderne. Det skal være enkelt og nemt at køre over broen, siger Caroline Ullman-Hammer.

Driftsomkostningerne faldt lidt i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet blev til et overskud på 638 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 40 millioner DKK.

Den rentebærende nettogæld faldt med 634 millioner DKK i første halvår til 12,8 milliarder DKK, hvilket alt andet lige påvirker det finansielle resultat i positiv retning. Imidlertid var inflationen højere i 1 halvår 2017 end i 1. halvår 2016, hvilket forringer det finansielle resultat som følge af, at ca. 45 pct. af Konsortiets nettogæld er inflationsindekseret. Samlet er renteomkostningerne steget med 15 millioner DKK til 172 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 466 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 25 millioner DKK.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – jun. 2017 Jan – jun. 2016 Udvikling
Indtægter vej 644 619 25
Indtægter jernbane 251 248 3
Øvrige indtægter 11 12 -1
Indtægter i alt 906 879 27
Driftsomkostninger -129 -134 5
Andre driftsomkostninger -1 -4 3
Afskrivninger -138 -143 5
Resultat af primær drift 638 598 40
Finansielle poster -172 -157 -15
Resultat før værdireguleringer 466 441 25
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 377 -506
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 9 85
Periodens resultat 852 20

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-juni

Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Udvikling trafik Markedsandel 2017** Markedsandel 2016**
BroPas Fritid 5.861 5.544 5,7%
BroPas Pendler 6.162 6.076 1,4%
BroPas Business 3.184 3.043 4,6%
Kontant 2.983 2.915 2,4%
Personbiler totalt* 18.190 17.577 3,5% 86% 84,2%
Lastbiler 1.325 1.271 4,3% 52,1% 52,9%
Busser 130 136 -4,9% 74,6% 71,3%
Totalt 19.644 18.985 3,5% 82% 80,7%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Gælder perioden januar-marts.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner