Mere trafik og forbedret resultat i første halvår 2016

Trafikken på Øresundsbron steg i første halvår 2016. Sammen med en lavere gæld og lave renteomkostninger giver det et resultat på 441 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

I første halvår 2016 steg trafikken på Øresundsbron i stort set alle kategorier sammenlignet med samme periode sidste år. Den store fremgang kan ses på fritidstrafikken med BroPas, som er steget med næsten 6 procent, hvilket er godt og vel 300 biler i døgnet.

- Vi satser meget på fritidstrafikken i vores markedsføring, og i vores tilbud og tips på mail og via sociale medier. I juni lancerede vi derudover en ny app, som skal gøre det nemmere at nå os på mobile enheder. Der er en stor interesse for at tage over broen i fritiden, og interessen stiger fortsat, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør hos Øresundsbro Konsortiet.

Pendlertrafikken er steget med 3,1 procent i perioden, hvilket svarer til 182 passager i døgnet. Busser er steget med 15 procent (18 passager per døgnet).

- Vi så allerede før indførelsen af grænsekontroller en stigning i pendlertrafikken, så der ser vi ikke nogen markant effekt af kontrollerne.  Stigningen inden for udlejnings- og bustrafik er derimod knyttet til kontrollerne, hvor en del arbejdsgivere på den måde gør turen lettere for deres medarbejdere, siger Caroline Ullman-Hammer.

Fragttrafikken går godt, og steg med 4,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsomkostningerne er faldet lidt i forhold til samme periode sidste år. Drifts­resultatet blev et overskud på 598 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 35 millioner DKK.

Den rentebærende nettogæld faldt med 653 millioner DKK i løbet af første halvår til 14 milliarder DKK, hvilket påvirker det finansielle resultat. I kombination med gennemslag af det fortsat lave renteniveau giver det en reduktion af Øresundsbro Konsortiets renteudgifter med 12 millioner DKK til 157 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 441 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – jun. 2016 Jan – jun. 2015 Udvikling
Indtægter vej 619 581 38
Indtægter jernbane 248 247 1
Øvrige indtægter 12 9 3
Indtægter i alt 879 837 42
Driftsomkostninger -134 -138 4
Andre driftsomkostninger -4 - -4
Afskrivninger -143 -136 -7
Resultat af primær drift 598 563 35
Finansielle poster -157 -169 12
Resultat før værdireguleringer 441 394 47
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -506 176
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 85 -79
Periodens resultat 20 491

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-juni

Trafik per dag 2016 Trafik per dag 2015 Udvikling trafik Markedsandel 2016** Markedsandel 2015**
BroPas 5.537 5.228 5,9%
Pendler 6.074 5.892 3,1%
Business 3.042 2.744 10,9%
Kontant 2.924 3.060 -4,4%
Personbiler totalt* 17.577 16.924 3,9% 82,5% 82,5%
Lastbiler 1.271 1.218 4,3% 53,2% 53,4%
Busser 136 118 15,0% 71,0% 72,7%
Totalt 18.984 18.260 4,0% 79,7% 79,7%

  * Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Gælder perioden januar-marts.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 383.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner