Ny strategi for Peberholm skal bevare biodiversiteten

Report this content

For første gang har man forsigtigt fjernet træer og buske på visse dele af Øresundsforbindelsens kunstige ø, Peberholm. Øresundsbro Konsortiet har fokus på at sikre en stærk biodiversitet og lade det meste af øen fortsætte med at udvikle sig naturligt.

– Hvis vi fortsat følger strategien med at lade naturen passe sig selv, er der en risiko for, at Peberholm mister noget natur, som bør beskyttes. Vi supplerer derfor den tidligere strategi med naturplejende indsatser på knap en tiendedel af øens areal, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør for Øresundsbron.

Det opmurede materiale, der blev tilovers ved etableringen af forbindelsens tunnel, blev brugt til at anlægge den kunstige ø i slutningen af 1990'erne, og siden da har naturen på Peberholm med stor succes fået lov til at passe sig selv uden indgriben fra mennesker.

Det var en vellykket strategi, og der gik kun få år, før det grusede område var fyldt med et imponerende plante- og dyreliv. Der er fundet omkring 600 forskellige planter på Peberholm, og cirka 30 fuglearter yngler på øen. Men på det seneste har de årlige undersøgelser vist en tilbagegang for nogle arter, herunder den grønbrogede tudse og terner.

– Nogle af de fugle, der trives i åbne områder, har forladt øen, og vi kan se, at den øgede vegetation er ved at udrydde visse planter. Det er i bund og grund en naturlig udvikling, når et område gror til. Men samtidig ønsker vi at bevare en stor diversitet af biotoper og dermed en stærk biodiversitet, siger Ulla V. Eilersen, sikkerheds- og miljøchef på Øresundsbron.

I forbindelse med broens 20-årsjubilæum sidste år blev Peberholms udvikling analyseret, og resultaterne ligger til grund for beslutningen. Vi fortsætter med den oprindelige strategi med at lade naturen udvikle sig frit på Peberholm, mens vi til at begynde med samtidig udfører nænsomme naturplejende indsatser på 10 af øens 130 hektar. I foråret blev der ryddet en del havtorn, pil og birk på øen.

– Vi har lært meget om, hvordan naturen udvikler sig i kunstige miljøer, og vi vil gerne fortsætte dette arbejde, men vi vurderer, at mindre naturplejende indsatser på øen vil styrke mulighederne for at bevare den fine udvikling på Peberholm, siger Bengt Hergart.

Øresundsbro Konsortiet er også ved at oprette en uafhængig ekspertgruppe, der får til opgave at følge udviklingen på øen på en endnu mere struktureret måde.

– Vi er taknemmelige for deres store engagement på Peberholm gennem mange år, og vi sætter stor pris på deres viden om botanik, fugle og insekter. Gruppen får adgang til Peberholm, og hvert år tager vi deres udtalelser og råd til efterretning til gavn for øen, siger Ulla V. Eilersen.

Pressetur i juni

Journalister vil blive inviteret til Peberholm i midten af juni. Der vil være lejlighed til at se forandringerne på øen og høre resultaterne af dette års undersøgelse, der vil give et forhåndsindtryk af effekten af de nye naturplejende indsatser. Presseinvitationen bliver sendt ud som en pressemeddelelse i begyndelsen af juni, men journalister kan allerede nu melde deres interesse for presseturen til jsa@oresundsbron.com.


Foto: Peter Brinch/Øresundsbron. Pressebilleder: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia