Nye rekorder i juli præger resultatet for tredje kvartal

Trafikken og indtægterne fortsætter med at stige på Øresundsbron, og i juli blev der sat flere trafikrekorder. Dette giver et øget resultat før renter, viser delårsrapporten for tredje kvartal. Samtidig har stigende inflation øget de finansielle omkostninger.

Samlet set er motorvejstrafikken steget med 2,4 procent i løbet af årets tre første kvartaler, svarende til 503 køretøjer per døgn, sammenlignet med samme periode sidste år. Fritidstrafikken steg mest, med 6,2 procent, hvilket er 380 biler per døgn. I juli blev der sat rekord, både for antal biler i løbet af en måned og for antal biler per døgn. Fragttrafikken steg med 4,7 procent, hvilket er 60 lastbiler per døgn. Der har været en mindre tilbagegang i pendling- og bustrafikken, sandsynligvis som følge af ændringerne i svensk grænsekontrol.

Indtægterne er steget med 54 millioner DKK, samtidig er driftsomkostningerne faldet med 9 millioner DKK. Resultatet før renter er på 1.112 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 72 millioner kroner.

Inflationen var højere, sammenlignet med samme periode 2016, hvilket forringer det finansielle resultat som følge af, at ca. 45 pct. af Konsortiets nettogæld er inflationsindekseret. Samlet er renteomkostningerne steget med 37 millioner DKK til 259 millioner DKK.

- Vi har haft en fantastisk sommer med stor fremgang, hvilket især skyldes indsatsen over for fritidstrafikken. Det kedelige sommervejr har fået folk til at tage på dagsture i stedet for til stranden, og en tur over på den anden side af Øresund, er et perfekt udflugtsmål. Vi sørger for tips og tilbud, hvilket er meget værdsat og anvendes flittigt, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.

Sammenlagt giver dette et resultat på 853 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en stigning på 35 millioner DKK, sammenlignet med samme periode sidste år.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – sept  2017 Jan – sept  2016 Udvikling
Indtægter vej 1.118 1.066 52
Indtægter jernbane 376 373 3
Øvrige indtægter 16 17 -1
Indtægter i alt 1.510 1.456 54
Driftsomkostninger -191 -200 9
Andre driftsomkostninger -1 -4 3
Afskrivninger -206 -212 6
Resultat af primær drift 1.112 1.040 72
Finansielle poster -259 -222 -37
Resultat før værdireguleringer 853 818 35
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 407 -586
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 19 108
Periodens resultat 1.279 340

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-september 

Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Udvikling trafik
Fritid 6.537 6.157 6,2%
Pendler 5.973 5.999 -0,4%
Business 4.567 4.416 3,4%
Kontant m.m 4.198 4.200 0%
Personbiler totalt* 19.800 19.348 2,3%
Lastbiler 1.333 1.273 4,7%
Busser 142 152 -6,0%
Totalt 21.276 20.773 2,4%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner