Øresundsbro Konsortiets rolle som infrastrukturejer

Report this content

På baggrund af diskussion omkring en eventuel skævvridning af konkurrencesituationen mellem færge- og brotrafik over Øresund, vil Øresundsbro Konsortiet gerne tydeliggøre følgende.

Den svenske regering har pålagt transportører, herunder jernbaneoperatører, busselskaber og rederier, krav om ID-kontrol af passagerer fra Danmark til Sverige. Eftersom Øresundsbro Konsortiet ikke er transportør, men rettere infrastrukturejer, som stiller vej- og togforbindelse til rådighed for transportører, er Øresundsbron ikke underlagt transportøransvar.

Forskellen på at være transportør og infrastrukturejer giver naturligt anledning til forskelle mellem de regler, der gælder for selskaberne. Bl.a. betyder det også, at Øresundsbro Konsortiet er momspligtig af indtægter fra personbiler, til forskel fra HH-Ferries. . I 2014 betalte Øresundsbron cirka 240 millioner DKK i moms af indtægten fra personbiler, ligeligt fordelt til henholdsvis den danske og svenske stat.

For mere information, kontakte Øresundsbrons pressevagt 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 360.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner