Øresundsbron investerer 60 mio. kroner på styrket sikring mod stormflod

Report this content

Øresundsbron forbereder sig på stigende vandstand gennem investeringer i beskyttende foranstaltninger for 60 millioner kroner.
Klimaforandringer og nye risikoprognoser kræver, at den nuværende beskyttelse mod stormflod styrkes yderligere ved Øresundsforbindelsen.

– Risikoen for at en stormflod oversvømmer tunnelen er meget lille, men hvis den gør, vil det få enorme konsekvenser. Vi investerer derfor i et omfattende stormflodsprogram for at styrke sikringen af forbindelsen mod en næsten usandsynlig stormflod, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør på Øresundsbron.

Der afsættes i alt 60 millioner kroner i konsortiets investeringsbudget til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste seks år. Det handler blandt andet om at etablere volde og murer ved tunnelåbningerne, jernbaner og teknisk udstyr. Stormflodsprogrammet indeholder flere projekter og aktiviteter, der skal beskytte anlægget mod stormflod både med og uden bølger.

Fremtidsprognoser viser en øget risiko for kraftige oversvømmelser i Øresund sammenlignet med forventningerne i byggeperioden.

– Øresundsforbindelsen har fortsat generelt et meget stærkt værn, herunder mod stormflod. Men gennem vores nye investeringer støder vi på nye klimaprognoser og tager derfor yderligere højde for en situation som kraftig stormflod, hvor alle elementer er imod os, såsom vindretning og hvis der opstår bølger, siger Christian Tolstrup, projektleder på Øresundsbron.

I tilfælde af en stormflod ved Øresundstunnelen vurderes konsekvenserne at være næsten ufattelige. Forbindelsen som forbinder to lande til én region – med alt hvad det indebærer for alle med liv og arbejde på begge sider af sundet – ville skulle holde lukket i mindst et år i tilfælde af stormflod og en efterfølgende reparationsperiode. Reparationsomkostningerne alene vurderes i et sådant tilfælde at beløbe sig til 4 mia. kroner, og de samfundsmæssige omkostninger endnu større.

– Da broen blev bygget, besluttede man, at Øresundsforbindelsen skulle have det højeste beskyttelsesniveau, mod eksempelvis en stormflod på niveau med noget, der statistisk kun sker hvert 10.000 år. Vi skal have samme beskyttelsesniveau i dag, men det forudsætter nye tiltag, siger Bengt Hergart.

Sammen med de omkringliggende kommuner, Københavns Lufthavn, DSB og Sund & Bælt, samarbejder Øresundsbro Konsortiet også om fælles løsninger og investeringer i stormflodssikring af områder, der kan påvirke Øresundsforbindelsen, men som ligger uden for konsortiets ansvar fra kyst-til-kyst.

Konsortiet forventer, at stormflodsprogrammet kommer til at være aktivt under hele broens levetid, men i varierende grad for at bevare robustheden.

– Vi er allerede i fuld gang med implementering af alle tiltag i programmet. I 2025 planlægger vi at være færdige med denne fase, men derefter er det et arbejde, som hele tiden skal revideres for at opretholde en robust og holdbar bro, siger Christian Tolstrup.

Præcisering: I en tidligere version fremgik det, at beskyttelsesforanstaltningerne vil blive implementeret i løbet af de næste seks år. Tiltagene skal i stedet være afsluttet inden for fire år, dvs. i år 2025.

Fakta: Stormflodsprogrammet

  • Der er afsat 60 millioner kroner i Øresundsbrons investeringsbudget til stormflodssikring af Øresundsforbindelsen, dvs. projekter på både Peberholm og Kastrup-halvø.
  • Fremtidsprognoserne for stormflod i Øresund har ændret sig markant, siden Øresindsforbindelsen blev bygget. Dette har resulteret i, at Øresundsbro Konsortiet har taget initiativ til at starte stormflodsprogrammet med det formål at højne beskyttelsen mod stigende vandstand.
  • Målsætningen er, at Øresundsforbindelsen skal beskyttes mod stormflod, der svarer til en såkaldt tusindårshændelse. I takt med at prognoserne er blevet justeret, har stormflodsprogrammet til formål at opretholde beskyttelsen mod en 10.000 års hændelse, gennem et styrket værn.
  • Flere projekter indgår i stormflodsprogrammet. Det drejer sig om alt fra forundersøgelser til etablering af volde, forhøjede murer og at bygge andre former for beskyttelse. Ved tunnelmundingen på Kastrup-halvøen anlægges en 900 meter lang vold, og på Peberholm er der planlagt to mindre volde og en længere ud til tunnelen.
  • Øresundsbron deltager også i et samarbejde med andre aktører om yderligere stormflodstiltag på Kastrup-halvøen.
  • De stormflodstiltag som Øresundsbron står for, skal være afsluttet i 2025.

Kontakt Øresundsbrons presseafdeling for yderligere information: +45 33 41 61 15

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia