Øresundsbrons delårsrapport: Bedre resultat og rekordmange aftalekunder

Report this content

Øresundsbrons resultat for første halvår 2012 blev et overskud på 98 millioner DKK før værdiregulering. Det er en forbedring på 21 millioner DKK, som først og fremmest skyldes højere vejindtægter samt lavere driftsomkostninger og lavere renteomkostninger.

Vejindtægterne steg med 8 millioner DKK til 504 millioner DKK, selv om den samlede trafik faldt med 3,3 procent. Det er især pendlingstrafikken, som har den laveste gennemsnitspris, der falder. Derimod er fritidstrafikken med BroPas steget med 2 procent, og antallet af kunder med BroPas er steget fra 240.000 til 260.000 i første halvår af 2012. Lastbiltrafikken stiger fortsat, og Øresundsbron har nu 50 procent af fragtmarkedet.

- Det er tilfredsstillende, at vi fortsætter med at forbedre resultatet trods den økonomiske usikkerhed i vores omverden. Desuden giver vores mange aftalekunder os et godt udgangspunkt, når konjunkturerne vender, siger Øresundsbrons administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer.

Antallet af passagerer med tog over Øresundsbron i perioden januar-maj var 4,1 millioner, et fald på 3,3 procent. Samtidig passerede cirka 5,4 millioner personer broen i bil.

Driftomkostningerne blev reduceret med 6 millioner DKK til 145 millioner DKK, og resultatet af den primære drift blev et overskud på 478 millioner DKK, en forbedring på 14 millioner DKK.

Renteomkostningerne faldt, takket være det lave renteniveau i Europa, med 7 millioner DKK til 380 millioner DKK. Det giver et resultat før værdiregulering på 98 millioner DKK, en forbedring på 21 millioner DKK. Efter værdiregulering blev resultatet et overskud på 248 millioner DKK.


Hovedposterne i resultatopgørelsen (millioner DKK)

Jan – jun 2012 Jan – jun 2011 Udvikling
Indtægter, vej 504 496 8
Indtægter, jernbane 242 235 7
Øvrige indtægter 10 12 -2
Indtægter i alt                  756 743 13
Driftsomkostninger -145 - 151 6
Afskrivninger -133 -128 -5
Resultat af primær drift           478 464 14
Finansielle poster -380 -387 7
Resultat før værdireguleringer 98 77 21
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 176 152
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -26 49
Periodens resultat         248 278

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man løbende fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafik på Øresundsbron i perioden januar – juni

Personbiler* Lastbiler Busser Total
Trafik per dag 2012** 16.683 1.008 108 17.799
Trafik per dag 2011 17.424 973 112 18.508
Ændring -4,3% +3,6% -3,6% -3,8%
Markedsandel 2012*** 81,7% 50,0% 66,9% 78,7%
Markedsandel 2011*** 81,3% 48,7% 65,5% 78,4%
Ændring 0,4 1,3 1,4 0,4

* Inkluderer personbiler med anhænger/campingvogn samt varebiler og motorcykler.
** 2012 er skudår, så første halvår 2012 omfatter en dag mere end første halvår 2011. Trafikudviklingen afhænger dermed af, om man sammenligner trafikken per dag eller trafikken i hele perioden.
*** Gælder perioden januar - maj.

Med venlig hilsen
Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere spørgsmål på telefon 33 41 60 00.

Abonner