Øresundsbrons trafik nærmer sig tidligere niveau – fra -30 til -14 procent på tre måneder

Report this content

Godstrafikken slår rekorder, og såvel fritids- som pendlertrafikken er på vej opad, mens businesstrafikken stadig er et godt stykke under tidligere tiders niveau.
Den samlede vejtrafik over Øresundsbron faldt med 42 procent i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode i 2019, altså året før pandemien.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 677 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 46 millioner kroner i forhold til 2020.

 

– Opsvinget tog fart i sensommeren efter lempelse af restriktionerne og vores tiltag med ekstraordinære rabatter for at sætte skub i rejseaktiviteten og regionen. I starten af ​​juli var gennemsnittet per døgn cirka 30 procent lavere i forhold til samme tidspunkt i 2019, men ved udgangen af ​​september var faldet cirka 14 procent, siger Linus Eriksson, administrerende direktør i Øresundsbron.

 

Fremgangen i godstrafikken fortsætter. I løbet af årets første tre kvartaler er godstrafikken steget med 4,5 procent i forhold til samme periode i 2019, hvilket især er mærkbart blandt lastbiler over 9 meter.

 

Den danske fritidstrafik er tilbage på 2019-niveau, og Konsortiet forventer, at der kommer mere gang i den svenske fritidstrafik i takt med, at de sidste danske indrejseregler nu ophæves.

 

Business- og bustrafikken er endnu ikke kommet tilbage på helt samme niveau som tidligere. Der er flest svenske kunder blandt pendlerne, og i takt med at flere danske arbejdspladser åbnede op efter ferien, så man en stigning i pendlingen.

 

– Blandt pendlere og virksomheder mærker vi nye rejsevaner. Flere arbejder nu mere hjemmefra, hvilket påvirker ture til arbejdspladsen såvel som til møder. Derudover er rejser til og fra Københavns Lufthavn Kastrup stadig langt fra tidligere tiders niveau, siger Linus Eriksson.

 

Øresundsbro Konsortiets indtægter steg med 21 millioner DKK till 1.206 millioner DKK i årets første ni måneder sammenlignet med 2020. Sammenlignet med samme periode i 2019, som ikke var præget af coronapandemien, faldt omsætningen med 359 millioner DKK.

 

Renteudgifterne steg med 41 mio. kr. som følge af højere inflation, hvilket påvirker Konsortiets realrentegæld. Valutakurseffekter og engangsomkostninger bidrog til, at driftsomkostningerne steg med 11 millioner DKK sammenlignet med tilsvarende periode sidste år, men holdt sig inden for årets budget.

 

Sidste år blev afskrivningsplanen for en del af forbindelsen revideret, hvilket resulterede i en engangseffekt, og Konsortiets afskrivninger blev reduceret med 77 millioner DKK i årets første ni måneder.

 

– Trafikken udvikler sig i den rigtige retning, men grænserestriktionerne har ført til 42 procent mindre trafik end i 2019. Selvom de nu er ophævet, ser vi, at det har ramt tilliden på tværs af sundet hårdt og vanen med at rejse over broen.

 

– Vi fastholder prognosen om, at hele årets trafik, indtægter og indtjening før værdiregulering vil være på niveau med sidste år, siger Linus Eriksson.

 

Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner DKK)
 

 

Jan-sep
2021

Jan-sep
2020

Udvikling

 

Indtægter vej

801

782

19

Indtægter jernbane

389

386

3

Øvrige indtægter

16

17

-1

Samlede indtægter

1 206

1 185

21

Driftsomkostninger

-184

-173

-11

Øvrige driftsomkostninger

-1

-1

-

Afskrivninger

-202

-279

77

Resultat af primær drift

819

732

87

Finansielle poster

-142

-101

-41

Resultat før værdiregulering

677

631

46

Værdiregulering, markedsværdieffekt, netto*

309

-216

 

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*

16

14

 

Periodens resultat

1 002

429

 

 

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne.

 
Udvikling af vejtrafikken i 2021

 

 

Trafik
pr. dag
2021
jan-sep

Trafik
pr. dag 2020
jan-sep 

Udvikling
trafik
(%)

Udvikling trafik (antal)

Trafik
pr. dag
2019
jan-sep 

Udvikling
trafik
(%)

Udvikling
trafik (antal)

Personbiler

10.507

11.445

-8,2 %

-938

19.282

-45,5%

-8.775

BroPas Fritid

3.443

4.047

-14,9 %

-604

6.939

-50,4%

-3.496

BroPas Business

1.180

1.489

-20,8 %

-309

2.985

-60,5%

-1.805

BroPas Pendler

3.714

4.089

-9,2 %

-375

5.489

-32,3%

-1.775

Kontant

2.170

1.820

19,2 %

350

3.869

-43,9%

-1.699

Godstrafik**

1.748

1.629

7,3 %

119

1.672

4,5%

76

Lastbiler > 9 m.

1.502

1.377

9,1 %

125

1.415

6,1%

87

Varevogne 6-9 m.

246

252

-2,4 %

-6

257

-4,3%

-11

Busser

51

60

-15,0 %

-9

171

-70,2%

-120

Totalt

12.306

13.134

-6,3 %

-828

21.125

-41,7%

-8.819

 

* Personbiler inkluderer personbiler med påhængsvogn og motorcykler.  

** Godstrafik omfatter alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsstationen siden 2019 har givet mulighed for en mere omfattende kategorisering af køretøjer.

 

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia