Øresundsindex lanceres til foråret – for at vise, hvordan Øresundsregionen har det

Report this content

Øresundsregionens potentiale er enormt - en region med omkring 4 millioner indbyggere. Nordeuropas største arbejdsmarkedsregion. Men hvor meget er uudnyttet på begge sider af sundet? Hvordan ser udviklingen ud? Øresundsindex lanceres gennem et samarbejde mellem Øresundsbroen og Øresundsinstituttet - og det vil blive tilgængeligt for alle, der ønsker at følge udviklingen i regionen.

– Med et tilbagevendende trendbillede får vi den temperaturmåler for Øresundsregionen, som mangler i dag. Vi håber, at Øresundsindex vil hjælpe alle fra enkeltpersoner og virksomheder til politikere med at blandt andet gribe mulighederne, drage erfaringer og træffe kloge beslutninger i og for vores region, siger Linus Eriksson, adm. direktør for Øresundsbron.

I foråret 2022 vil det første Øresundsindex blive lanceret med det formål at bidrage til et samlet, tydeligt og uafhængigt billede af udviklingen og interaktionen i Øresundsregionen. Øresundsbrokonsortiet finansierer og er initiativtager på Øresundsindex, og det uafhængige dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet indsamler dataene og står bag analysen.

– Øresundsbron vil eksistere i mere end 100 år, og som finansierende virksomhed vil vi derfor være garant for, at Øresundsindex vil eksistere i lang tid. Det er vigtigt at gøre dette på en holdbar måde, så vi kan følge trends og udviklingen over tid.

  Mindst lige så vigtigt er det, at Øresundsindex er uafhængigt og faktabaseret, derfor er Øresundsinstituttet en uvurderlig partner med stærk kobling til begge sider af sundet. 

Øresundsindex vil blandt andet blive baseret på statistiske nøgletal og kvalitative interviews med et Øresundspanel bestående af pendlere, politikere og virksomheder. Indsamling af trafikdata fra flere transportoperatører vil også indgå, gennem partnerskaber med blandt andre Skånetrafiken og ForSea.

– Øresundsindex viser blandt andet trends i rejser og flytninger over Øresund samt i den økonomiske udvikling med særlig fokus på det grænseregionale arbejdsmarked. Vi arbejder nu på at udvikle indekset og har engageret forskere til at validere metoden, siger Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet.

Hvert år vil udviklingen blive sammenfattet i et årligt indekstal for at sætte fokus på trends, potentiale, behov og udfordringer. Herimellem præsenteres de kvartalsvise trafiktrends på over Øresund.

– For at kunne udvikle den binationale region på tværs af Øresund er der behov for et uafhængigt og faktaorienteret indeks, der viser udviklingen over tid. Gennem bedre kendskab til udviklingen håber vi at kunne skabe et bedre grundlag for diskussioner og beslutninger om regionens udvikling, siger Johan Wessman.

Fakta: Øresundsindex

  • Øresundsbro Konsortiet er initiativtager til og finansierer Øresundsindex, men dataindsamling og analyse foretages af det uafhængige dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet.
  • Udviklingen af indekset er påbegyndt, og Øresundsinstituttet vil i løbet af processen være i dialog med en lang række aktører for at opnå et velunderbygget grundlag. Øresundsindex er baseret på et partnerskab med aktører i regionen, såsom transportoperatørerne Skånetrafiken og Forsea.
  • Forskere ved Roskilde Universitet og Lunds Universitet er blevet engageret af Øresundsinstituttet til at validere metoden, inden Øresundsindex bliver offentliggjort.
  • Øresundsindex præsenteres hvert år i anden halvdel af april. I mellemtiden præsenteres kvartalsvise trafiktrends baseret på statistik fra infrastrukturejere og transportleverandører, der er aktive over Øresund.
  • Øresundsindex indeholder både et vægtet indekstal, som kan følges over tid, og en kvalitativ beskrivelse og analyse.Trafiktallene er opdelt i underkategorier såsom arbejdspendling, fritidspendling og godstransport.

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia