Øresundstjek: Fritidsturene over broen

Report this content

Shopping, nabolandets natur og besøg hos familie/venner samt kultur er blandt de væsentligste formål med ture over Øresundsbron, viser en YouGov-undersøgelse blandt blandt 537 danskere og 512 svenskere BroPas Fritid-kunder på Sjælland og i det sydlige Sverige.

Lidt over 10 procent af de adspurgte besøger altid eller ofte nye steder på den anden side af broen, mens cirka halvdelen altid eller ofte besøger de samme steder. Og valutakursen har en stor indflydelse på svenskernes rejser.

– Øresundsbron har nu knyttet Danmark og Sverige sammen i næsten 20 år, og fritidsrejserne er vokset kraftigt gennem årene. Forud for jubilæet tager vi nu pulsen på vores fritidskunder for at få et fingerpeg om, hvad de laver på den anden side, om der er sprogbarrierer og for at se på valutakursernes betydning, fortæller John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig hos Øresundsbron, om undersøgelsen, der præsenteres ved tiårsjubilæet for Øresundsbron Business Meeting i København.

Shopping er det mest almindelige hovedformål bag de adspurgte svenske og danske fritidskunders seneste tur over broen. Omtrent hver tredje dansker angiver shopping som hovedformål, mens fire ud af ti svenskere svarer det samme. Blandt dem, der shopper, er fødevarer det mest udbredte indhold i indkøbsposerne – halvdelen af de svenske shoppere svarer fødevarer, mens den tilsvarende andel er 62 procent blandt danskerne. Desuden indkøber 57 procent af danskerne tøj, mens denne andel kun er cirka en tredjedel blandt svenskerne.

Den svenske natur rangerer højt, når danskerne opremser de forskellige besøgsfaktorers betydning – 42 procent mener, at naturen er afgørende eller vigtig for besøg i Sverige det forløbne år. Imidlertid svarer kun 22 procent af svenskerne det samme om naturens betydning for turen til Danmark.

Næsten halvdelen af både svenske og danske BroPas Fritid-kunder svarer, at de ofte eller næsten altid/altid besøger de samme steder. Alder er af stor betydning for, om turen går til det centrale København eller Malmø eller til andre steder. Generelt besøger lidt over halvdelen af de rejsende de store byer.

– I aldersgruppen 18 til 34 år besøger godt otte ud af ti adspurgte det centrale Malmø eller København. Men blandt personer over 50 år er der derimod et klart flertal, hvis turen ender uden for storbyen. Lidt over ti procent af de adspurgte danskere og svenskere besøger altid eller ofte nye steder. Så selvom broen har eksisteret i lang tid, er der, for dem der vil, stadig mulighed for nye oplevelser – både i og uden for de store byer, siger John Alexander Sahlin.

Næsten tre ud af ti danskere besøgte venner og familie under den sidste tur til Sverige, mens 17 procent af svenskerne gjorde det samme på den anden side af sundet.

Ifølge undersøgelsen ville en styrket svensk krone have stor betydning for svenskernes rejsemønstre. Næsten syv ud af ti svenskere (69 procent) svarer, at de ville rejse til Danmark meget oftere, eller oftere, hvis den svenske krone blev lige så meget værd som den danske. Selvom valutakursen i øjeblikket favoriserer mange danskere, da den svenske krone i år har været på de laveste niveauer siden 2009, svarer en markant mindre andel (31 procent) af danskerne, at en udlignet valutaforskel ville have stor eller afgørende indflydelse på antallet af ture.

Og hvad med sproget? Kun 14 procent af de adspurgte danskere og 12 procent af svenskerne oplever, i stor eller meget stor grad, udfordringer med sproget på den anden side af broen.

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov på vegne af IUM og Øresundsbron. Der er på Sjælland gennemført i alt 2.031 (brutto) CAWI-interviews med danskere i alderen 18+ år, som er bosiddende i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, i perioden 13. – 19. september 2019. I det sydlige Sverige er der gennemført 2.623 (brutto) CAWI-interviews med svenskere i alderen 18+ år i perioden 13. – 19. september 2019. Befolkningen i Sverige kommer fra Skåne og Blekinge (58%), Vester Götaland og Halland (28%) og Småland med øerne (14%). Befolkningen fra Danmark kommer fra Hovedstadsregionen (71%) og Region Sjælland (29%).

Der er blevet gennemført i alt 537 danske og 512 svenske interviews i følgende målgrupper: Personer over 18 år, ejer et BroPas til fritidsrejser og har kørt over Øresundsbron i det forløbne år.

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Statistiska Centralbyrån og Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

Fodnote: I en ny version er Sydsverige blevet ændret til ”det sydlige Sverige" for at tydeliggøre undersøgelsens geografiske område og dens fordeling af respondenter.

Foto: Drago Prvulovic/Øresundsbron

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia