Pendlertrafikken på broen stiger

Alle typer vejtrafik stiger nu over Øresundsbron, som har oplevet den største trafikvækst siden 2008. Pendlertrafikken er øget med 1,4 procent i første kvartal 2015, og den totale vejtrafik med 4,2 procent. Fritidstrafikken har set den største stigning med 9,1 procent. Kombineret med lavere renteudgifter, giver det et resultat på 207 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 40 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Øresundsbro Konsortiet kan ved opsummering af første kvartal 2015 konstatere, at alle typer trafik nu stiger over broen. En tilsvarende trafikvækst er ikke set siden 2008.

Pendlertrafikken, som efter fire års tilbagegang begyndte at stige igen i slutningen af 2014, er øget med 1,4 procent. Trafikstigningen drives først og fremmest af udviklingen inden for fritidstrafikken med BroPas, som er steget med 9,1 procent. Lastbils- og bustrafikken er også steget i perioden.

- Vi er meget tilfredse med udviklingen. Inden for fritidstrafikken ser vi en pæn fremgang for vores aktiviteter, som BroPas, kundeklubben Club Øresundsbron og smuttursrabatten. Udviklingen i pendlertrafikken er særdeles positiv, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Samlet set steg vejtrafikken med 4,2 procent sammenlignet med samme periode 2014.

Vejindtægterne steg fra 234 millioner DKK til 245 millioner DKK i løbet af årets første kvartal, sammenlignet med samme periode 2014. Resultatet før renter blev 242 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 11 millioner DKK.

De fortsat lave renteniveauer, og den lave inflation, bidrager betydeligt til konsortiets gode resultat for første kvartal 2015. Øresundsbro Konsortiets renteudgifter halveredes næsten i perioden, fra 64 millioner DKK til 35 millioner DKK.

Samlet set blev resultatet før værdiregulering et overskud på 207 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 40 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Som tidligere oplyst har Scandlines i 2013 indgivet en klage til EU-Kommissionen over påstået ulovlig statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet i form af statsgarantier mv. Den 15. oktober 2014 afgjorde EU-Kommissionen sagen, idet Kommissionen fandt garantier mv fuldt forenelige med statsstøttereglerne. Denne afgørelse har Scandlines nu indbragt for EU-retten. Det henvises til Konsortiets Fondsbørsmeddelelse af 25. februar 2015.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – mar. 2015 Jan – mar. 2014 Udvikling
Indtægter vej 245 234 11
Indtægter jernbane 124 124 0
Øvrige indtægter 4 5 -1
Indtægter i alt 373 363 10
Driftsomkostninger - 63 - 65 2
Afskrivninger -68 -67 -1
Resultat af primær   drift 242 231 11
Finansielle poster -35 -64 29
Resultat før   værdireguleringer 207 167 40
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -432 -224
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -85 -8
Periodens resultat -310 -65

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling i perioden januar-marts 2015

Trafik per dag 2015 Trafik per dag 2014 Udvikling
Kontant 2.189 2.174 0,7%
BroPas 4.278 3.923 9,1%
Pendler 5.966 5.884 1,4%
Business 2.599 2.483 4,6%
Personbiler total* 15.033 14.464 3,9%
Lastbiler 1.198 1.121 6,9%
Busser 85 77 9,8%
Total 16.316 15.662 4,2%


* Kategorien personbiler inkluderer også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 19.000 køretøjer over Øresundsbron. 330.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner