Positiv besked om strækningskontrol på Øresundsbron

Report this content

Øresundsbron glæder sig over Transport- og boligministeriets beslutning om at indføre strækningskontrol på blandt andet Øresundsbron. 

Hastigheder langt over fartgrænserne er blevet målt i politiets kontroller. 

– Politiets hastighedskontroller på forbindelsen viser desværre meget høje hastigheder, hvilket udsætter både fører og øvrige bilister for alvorlige og store risici. Derfor er det med glæde, at vi nu er på vej til at få strækningskontrol, noget vi på bron har efterspurgt i mange år, siger Caroline Ullman-Hammer, Adm. direktør ved Øresundsbro Konsortiet. 

Gennem årene har Øresundsbron fået synspunkter fra kunder, som ønsker sig en mere effektiv fartkontrol. Hvis en ulykke indtræffer i Øresundstunnelen kan det være mere alvorligt end ved ulykker på åben vej. Køretøjet risikerer at køre ind i tunnelvæggene og/eller i andre køretøjer, og i værste fald kan der udvikles en brand, hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser i en tunnel. Desuden er tilgængeligheden for redningskøretøjer sværere på  Øresundsbron sammenlignet med en ulykke som sker på åben vej på land. 

– Mange bilister har oplevet en utryghed når andre har passeret forbi i ekstreme hastigheder uden at tage hensyn til medtrafikanterne. Og vi har haft nogle alvorlige ulykker, men tak og lov ingen med dødelig udgang. Derfor har vi længe foreslået strækningskontrol som yderligere en måde, at gøre forbindelsen sikker, eftersom det er en effektiv metode for at mindske antal hastighedsovertrædelser. Dermed bidrager det til at forebygge alvorlige ulykker, siger Ulla V. Eilersen, sikkerhedschef på Øresundsbron. 

Øresundsbro Konsortiet skal indgå i en projektgruppe med blandt andet danske myndigheder, for at tilvejebringe en implementeringsplan om strækningskontrol.

Her findes mere information om beslutningen.

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner