Rekordår og forbedret resultat

2017 blev endnu et år, som bød på en forbedring af resultatet og nye rekorder for vejtrafikken for Øresundsbron. Resultatet blev et overskud på 1.070 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en stigning på 50 millioner DKK sammenlignet med 2016.

På Øresundsbron fortsatte vejtrafikken med at stige i 2017. Ligesom året før blev der sat to rekorder i juli måned, både for antal køretøjer på et døgn (32.000 køretøjer den 22 juli) og antal køretøjer på en måned (847.100 ture). Der var i 2017 20.631 køretøjer i gennemsnit per dag. 7.530.255 køretøjer passerede sammenlagt broen i løbet af året, hvilket overgik den tidligere rekord fra 2016. I juni 2017 fejredes det, at 100 millioner biler har passeret broen siden den åbnede i år 2000. Totalt steg vejtrafikken med 1,7 procent.

Fritidstrafikken har oplevet den største fremgang med en stigning på 336 biler (5,6 procent) per dag. Igennem flere år er fritidstrafikken steget markant grundet en intensiv markedsindsats. Antallet af fritidskunder er ikke kun steget, de har også øget antallet af ture i løbet af året. I gennemsnit foretager fritidskunder 8 ture per år.

-          At folk oftere tager turen over sundet er et positivt tegn på, at broen stimulerer integrationen på tværs af sundet, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.

Businesstrafikken er steget med 75 køretøjer per dag, mens pendlertrafikken er faldet noget. Det skyldes, at grænsekontrollerne for togrejsende er ændret, hvilket har gjort det lettere at rejse med tog og forkortet rejsetiden, og togene begynder at have flere afgange igen. Samtidigt er pendlertrafikken med bil 3,3 procent højere end den var i 2015, før indførslen af grænsekontrol.

Øresundsbron fik 68.600 nye fritidskunder, og broen har nu 497.000 aftalekunder.

- Det er en stor fremgang, som kommer ud af et målrettet arbejde for at stimulere trafikken. Vi tilbyder fordelagtige aftaler for vores kunder, og derudover SmutTursrabat om aftenen og i weekenden i vintersæsonen. Sammen med vores samarbejdspartnere på begge sider af sundet tilbyder vi kunderne tips og tilbud til udflugter på den anden side af sundet. Responsen viser, at vores kunder sætter stor pris på dette, siger Caroline Ullman-Hammer.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 59 millioner DKK til 1.405 millioner DKK. Indtægter fra jernbanen, som er en fast afgift, der reguleres i takt med prisudviklingen, steg med 5 millioner DKK.

Driftsomkostningerne faldt med 13 millioner DKK til 262 millioner DKK.

- Vi har arbejdet meget på at effektivisere driften af broen. Vi arbejder løbende mod et mål om at sænke omkostningerne, uden at det får negative konsekvenser for vores kunder. Det er vi lykkedes godt med, siger Caroline Ullman-Hammer.

Resultat af primær drift blev 1.389 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 82 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets renteomkostninger steg i perioden fra 287 millioner DKK til 319 millioner DKK. Det skyldes højere inflation i 2017, sammenlignet med 2016. Den rentebærende nettogæld faldt med 1.247 millioner DKK i 2017.

Med den seneste trafikprognose vil Øresundsbro Konsortiets gæld kunne være tilbagebetalt i år 2033.

Bestyrelsen foreslår et udbytte i 2018 med DKK 1.070 mio. til ejerselskaberne, så de kan begynde at betale tilbage på de lån, som finansiererede landanlæggene.

Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet, kommenterer resultatet:  https://youtu.be/LR3MdlT51Cw

Hovedposter i perioden januar-december (millioner DKK):

Jan – dec  2017 Jan – dec 2016 Udvikling
Indtægter vej 1.405 1.346 59
Indtægter jernbane 502 497 5
Øvrige indtægter 21 23 -2
Indtægter i alt 1.928 1.866 62
Driftsomkostninger -262 -275 13
Andre driftsomkostninger -2 -4 2
Afskrivninger -275 -280 5
Resultat af primær drift 1.389 1.307 82
Finansielle poster -319 -287 -32
Resultat før værdireguleringer 1.070 1.020 50
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 367 -344
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 31 133
Årets resultat 1.468 809

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling 2017

Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Udviklingantal Udvikling procent Markedsandel 2017**procent Markedsandel 2016procent Udvikling
markedsandel
procentpoint
Kontant 3.670 3.691 -21 -0,6
BroPas 6.349 6.013 336 5,6
BroPas Pendlere 5.970 6.067 -97 -1,6
BroPas Business 3.176 3.101 75 2,4
Personbiler totalt* 19.165 18.872 293 1,6 84,0 83,3 0,7
Lastbiler 1.332 1.268 64 5,1 53,1 53,1 0,0
Busser 134 144 -10 -6,8 72,9 72,1 0,8
Total 20.631 20.284 347 1,7 80,9 80,3 0,6

  * Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Gælder i perioden 1. oktober 2016 til 30 september 2017, hvilket er den seneste periode med
     aktuelle data.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner