Solbær og stor skjaller er årets nyheder på Peberholm

Mus virker lige nu til at være det eneste pattedyr på Peberholm. I planternes verden er årets nyheder solbærbuske og stor skjaller. Peberholm kan prale af at have Danmarks næststørste bestand af bramgæs.

År for år bliver vegetationen på Peberholm højere og mere lukket. I år har den samtidig haft god gavn af det fugtige forår, og vokset betragteligt i forhold til sidste år. Flere steder er der nu buske og småtræer, som er op til 2-3 meter høje, mens der stadig er store områder med udbredt græsvegetation.

Landskabets karakter ændrer sig, og øen minder efterhånden om en nordisk savanne. Nye plantearter har vanskeligere ved at indfinde sig i den stadig tættere vegetation, men der findes dog stadig nye arter - i år er således konstateret solbær og stor skjaller.

Den smukke orkidé kødfarvet gøgeurt har haft et godt år og vokser talrigt flere steder på øen.

Vegetationen på Peberholm er meget speciel med sine mange sjældne arter, der ellers kun kan findes langt fra Peberholm. Tag for eksempel arten liden snerre (hedmåra) som har nærmeste voksested i Jylland, og slet ikke findes i Sverige.

Der har tidligere været indvandret harer fra Saltholm, men de er ikke set siden forrige sommer. En del af harerne dræbes i trafikken når de krydser vej og motorvej, men en del bliver sikkert også bytte for havørne, der ofte ses på Peberholm om vinteren.

- De harer, som de seneste vintre er flyttet over fra Saltholm, virker ikke til at have kunne holde bestanden oppe på Peberholm. Så i dag er det eneste pattedyr på Peberholm mus. Der er heldigvis ikke nogen rotter, der har fundet vej herud endnu, siger Hans Ort, miljøkonsulent på Øresundsbron.

Næststørste bestand af bramgås

Peberholm er stadig et paradis for fugle. Overalt ses ynglende gæs, måger og småfugle.

Der er stadig 5 arter af måger som yngler på Peberholm, og havternen har i år en større koloni.

- Terner og måger foretrækker de åbne områder med lav vegetation, og de er generelt gået tilbage på grund af tilgroning. Til gengæld har både grågås og bramgås nydt godt af de spredte buske, og Peberholm rummer nu Danmarks næststørste bestand af bramgås, fortæller Hans Ohrt.

Selv en art som gul vipstjert har nydt godt af tilvæksten med spredte buske, og har en stor bestand på øen.

Hvor findes Danmarks største bestand af bramgæs? På Saltholm.

Nye billeder fra Peberholm kan downloades her:

WEB-PREVIEW: http://www.peterbrinch.com/co/130611-peberholm

IMAGE DOWNLOAD: http://www.peterbrinch.com/co/130611-peberholm.zip

Billederne kan anvendes gratis mod kreditering af Peter Brinch / Øresundsbron.

For mere information, kontakt

Hans Ohrt, miljøkonsulent på Øresundsbron, telefon +45 40 55 03 88

Bengt Örneberg, Lund Botaniske Forening, telefon +46 (0) 70 910 18 99

Øresundsbrons pressevagt +45 33 41 61 16

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner