Stærk sommertrafik præger Øresundsbrons resultat

Report this content

To trafikrekorder i sommertrafikken på Øresundsbron bidrager til et forbedret driftsresultat for årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Fragt- og bustrafikken steg, mens personbilstrafikken faldt marginalt i årets første tre kvartaler.

Øresundsbro Konsortiets resultat blev 1.004 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. 

Vejtrafikken over Øresundsbron faldt marginalt med 0,5 procent i perioden januar-september 2019 sammenlignet med de første tre kvartaler sidste år. Fragttrafikken steg med 3,3 procent, hvilket svarer til 46 lastbiler per døgn. Bustrafikken fortsatte også med at stige – i tredje kvartal steg antallet passager med 3,9 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Fritidstrafikken steg med 2,8 procent, mens bilpendlingen faldt med 3,3 procent. Totalt set faldt personbilstrafikken med beskedne 0,8 procent i årets første ni måneder. I gennemsnit passerede 21.125 køretøjer per døgn sammenlignet med 21.236 køretøjer i samme periode sidste år. 

– Året begyndte med et mindre fald i trafikken, men to trafikrekorder indledte tredje kvartal. Takket være en stærk sommertrafik og succesfulde satsninger på fritidstrafikken lander vi i det store og hele med samme trafikmængde som sidste år, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbron.  

Vejtrafikindtægterne steg med 2,3 procent til 1.163 millioner DKK i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Driftsomkostningerne steg fra 186 til 191 millioner DKK, og renteomkostningerne faldt med 31 millioner DKK. Det giver samlet set et driftsresultat på 1.153 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 16 millioner DKK. Øresundsbro Konsortiet fastsætter priserne i DKK, og SEK-kursen omregnes ikke til DKK på daglig basis, men kun ved vedvarende og større kursændringer. Den svage svenske krone har derfor indflydelse på vejtrafikindtægterne i perioden.

Den svage svenske valuta har også indflydelse på fritidstrafikken over Øresundsbron – de svenske BroPas-kunders fritidsture er faldet, mens danskernes fritidsture til Sverige er steget. 

32.100 køretøjer passerede broen lørdag den 20. juli, hvilket er det højeste antal køretøjer på et døgn nogensinde. Og i alt kørte 857.500 køretøjer over broen i juli måned, hvilket også er ny rekord for antal køretøjer på en måned. 

Vi har arbejdet intensivt på flere fronter for at sikre hurtige og nemme passager gennem betalingsanlægget og undgå kødannelse i højsæsonen. Og jeg kan med glæde konstatere, at indsatsen har givet nærmest ikkeeksisterende ventetider ved vores moderne og effektive betalingsanlæg, siger Caroline Ullman-Hammer. 

Hovedposter i perioden (millioner DKK) 

  Jan-sept   
2019 
Jan-sept   
2018 
Udvikling 
Indtægter vej  1.163  1.137  26 
Indtægter jernbane  384  379 
Øvrige indtægter  18  15 
Indtægter i alt  1.565  1.531  34 
Driftsomkostninger  -191  -186  -5 
Andre driftsomkostninger  -1  -2 
Afskrivninger  -220  -206  -14 
Resultat af primær drift  1.153  1.137  16 
Finansielle poster  -149  -180  31 
Resultat før værdireguleringer  1.004  957  47 
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto*  -783  209   
Værdiregulering, valutakurseffekt netto*  61  38   
Periodens resultat  282  1.204   

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld. 

Fodnote: Indtægter fra aftalekundernes årsafgifter bogføres ikke længere i indeværende måned men periodiseres i tolvtedele i efterfølgende 12-månedersperiode. Ændringen i regnskabsprincippet resulterer i, at disse indtægter er faldet med 17,2 millioner DKK pr. 30. september 2019 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. 

Trafikudvikling i perioden januar-september  

     Trafik per dag  
2019  
Trafik per dag  
2018   
Udvikling  trafik  
BroPas Fritid    6.938   6.750    2,8%  
BroPas Pendler   5.489   5.674    -3,3%  
BroPas Business    3.242   3.320    -2,4%  
Kontant    3.870   3.958   -2,2%  
Personbiler totalt*   19.538   19.702    -0,8%  
Lastbiler > 9 m.   1.416   1.370    3,3%  
Busser  171     165    3,9%  
Totalt    21.125   21.236   -0,5%  

* Personbiler er inklusive personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.    

Foto: Miklos Szabo/Øresundsbron. Billeder kan frit bruges i redaktionelle sammenhænge mod kreditering og kan hentes i fuld opløsning via dette link: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia