Stigende fragttrafik og strejkeeffekt i første halvår 2014

Fortsat vækst i fragt- og fritidstrafikken, mindre gæld og lave renter i Europa giver fortsat fremgang i resultatet. I første halvår 2014 blev resultatet et overskud på 335 millioner kroner før værdiregulering, hvilket er 86 millioner kroner mere end samme periode sidste år.

På Øresundsbron fortsatte vejindtægterne med at stige i første halvår 2014. Indtægterne udgjorde 567 millioner DKK , hvilket er en stigning med 35 millioner sammenlignet med samme periode sidste år. Forklaringen på stigningen findes især i fragttrafikken, som gik frem med 6,8 procent. Øresundsbrons markedsandel af fragttrafikken over Øresund er nu 52,4 procent.
 
– Vi har grund til at være meget tilfredse med perioden. Vores satsninger på fragttrafikken giver gode resultater. Man skal huske, at fragttrafikken ikke var påvirket af den svenske togstrejken i juni. Vi er også godt tilfredse med BroPas-trafikken, siger Caroline Ullman-Hammer, CEO for Øresundsbro Konsortiet.

Fritidstrafikken med BroPas steg med 9,2 procent.

– Noget af fremgangen i BroPas-trafikken hænger naturligvis sammen med togstrejken i juni, hvor mange valgte at tage bilen over broen. Uden strejken regner vi med, at fremgangen havde været 5-6 procent, forklarer Caroline Ullman-Hammer.

Pendlingstrafikken faldt med 2,5 procent. Den tilbagegang havde formentlig været større uden togstrejken.

Samlet set steg vejtrafikken med 4,0 procent. Uden strejken havde fremgangen været omkring 1 procent. Sammenlagt regner Øresundsbro Konsortiet med, at 100.000 flere personbiler og busser kørte over broen i forbindelse med strejken.

Togindtægterne, som ikke afhænger af udviklingen i trafikken, faldt på grund af en justering af inflationsreguleringen.

Driftomkostningerne steg noget sammenlignet med samme periode sidste år., men driftresultatet blev et overskud på 539 millioner DKK, en forbedring på 24 millioner DKK.

Den rentebærede nettogæld faldt med 532 millioner DKK, hvilket påvirker det finansielle resultat. I kombination med lav inflation og lave renter i Europa giver det en reduktion af Øresundsbro Konsortiets renteomkostninger med 62 millioner DKK til 204 millioner DKK.

Resultat før værdiregulering blev 335 millioner DKK, en forbedring på 86 millioner DKK.

 Hovedposter i perioden januar-juni (millioner DKK)

  Jan – juni 2014 Jan – juni 2013 Udvikling
Indtægter vej 567 532 35
Indtægter jernbane 242 248 -6
Øvrige indtægter 11 10 1
Indtægter i alt 820 790 30
Driftsomkostninger -147 -145 -2
Afskrivninger -134 -130 -4
Resultat af primær drift 539 515 24
Finansielle poster -204 -266 62
Resultat før værdireguleringer 335 249 86
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -571 928  
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 80 78  
Periodens resultat -156 1.255  

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-juni

  Trafik per dag 2014 Trafik per dag 2013 Udvikling trafik Markedsandel 2014** Markedsandel 2013**
BroPas 5.096 4.667 9,2%    
Pendler 5.870 6.018 -2,5%    
Andre (erhverv, kontant) 5.942 5.652 5,2%    
Personbiler totalt* 16.908 16.337 3,5% 83,0% 82,3%
Lastbiler 1.142 1.070 6,8% 52,4% 51,5%
Busser 159 108 47,6% 67,8% 66,5%
Total 18.209 17.516 4,0% 79,8% 79,2%


* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Gælder perioden januar-maj.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører næsten 16.000 køretøjer over Øresundsbron. 325.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner