Svag svensk krone påvirker Øresundsbrons trafik

Report this content

Færre biler kørte over Øresundsbron i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år – en svag svensk krone og sen påske er de to hovedårsager. Samlet set faldt vejtrafikken med 2 procent, men lastbil- og bustrafikken steg. 

Øresundsbro Konsortiets resultat blev et overskud på 271 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en stigning på 12 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Driftsomkostningerne faldt fra 58 til 55 millioner DKK, og renteomkostningerne blev reduceret med 6 millioner DKK. 

Fritidstrafikken over Øresundsbron faldt med 1,5 procent årets første tre måneder, og kontanttrafikken faldt med 10,2 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set stiger indtægterne dog med beskedne 0,2 procent til 278 millioner DKK. Vej- og jernbanetrafikken tegner sig for 1 million hver af indkomstvæksten. 

En SEK-kurs tæt på 0,7 overfor den danske krone – som dermed nærmer sig det laveste niveau i ti år – påvirker i høj grad rejsefrekvensen blandt kunderne i Sverige. Samtidigt steg indtægterne for fritidstrafikken med 6 procent, hvilket først og fremmes skyldes en stigning i trafikken fra Danmark. 

- En svækket svensk krone påvirker tydeligt indtægterne og trafikken over broen, især blandt privatkunder i Sverige. Men kronekursen er fordelagtig for de danske kunder, og vi glæder os over, at flere BroPas-kunder i Danmark rejser mere for at opleve den svenske side. Gennem vores fordelsklub arbejder vi intensivt for at øge trafikken i begge retninger, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.  

Lastbiltrafikken er steget med 3 procent i første kvartal, hvilket svarer til 40 lastbiler per døgn. Ved årsskiftet blev tillægget for modulvogntog fjernet, og prisen for natkørsel reduceret. 

Påsken faldt hovedsageligt i slutningen af marts sidste år, men i år ligger påskedagene i april. Det har også påvirket trafikudviklingen på forbindelsen i første kvartal, da påsken er en meget trafikintensiv rejseperiode. 

I løbet af årets første tre måneder havde Øresundsbron ca. 1,5 mio. passager, hvilket svarer til en nedgang i trafikken på 2 procent jævnført med samme periode sidste år. 

Hovedposter i perioden (millioner DKK) 

   Jan – mar. 2019   Jan – mar. 2018   Udvikling  
Indtægter vej   278 277 1 
Indtægter jernbane   127 126 1
Øvrige indtægter   6 5 1
Indtægter i alt   411 408 3
Driftsomkostninger   -55 -58  3
Afskrivninger   -69 -69 0
Resultat af primær drift   287 281 6
Finansielle poster   -16 -22 6
Resultat før værdireguleringer   271 259 12
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto*   -225 149   
Værdiregulering, valutakurseffekt netto*   15 40   
Periodens resultat   61 448   

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld. 

Trafikudvikling i perioden januar-marts 

    Trafik per dag 2019   Trafik per dag 2018   Udvikling trafik 
BroPas Fritid  5.037  5.113  -1,5 % 
BroPas Pendlere   5.684  5.750  -1,20 % 
BroPas Business   3.031  3.085  -1,7 % 
Kontant m.m  1.878  2.090  -10,2 %
Personbiler totalt*  15.630  16.039  -2,6 % 
Lastbiler  1.397  1.357  3 % 
Busser  117  98  20,30 % 
Totalt   17.144  17.493  -2 % 

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler. 

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner