Svagt opsving i brotrafikken og stigende godstrafik

Report this content

Årets første kvartal på Øresundsbron sluttede med lempede svenske indrejseregler, påskeugen og en svag stigning i den danske fritidstrafik på forbindelsen. Samlet set faldt vejtrafikken med 54,1 procent i forhold til samme periode sidste år, men godstrafikken på Øresundsbron er stigende og stabil.

– Vi er langt fra normal trafik på forbindelsen, og der er fortsat restriktioner i begge retninger. Men der er et opdæmmet ønske om at besøge den anden side af sundet, hvilket var tydeligt, da mange danskere benyttede lejligheden til efter lang tids savn at besøge deres sommerhuse i Sverige, da grænsen blev åbnet, siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron. 

Øresundsbro Konsortiets resultat blev et overskud på 131 mio. DKK før værdiregulering i første kvartal, hvilket er et fald på 134 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år. Renteudgifterne steg med 18 mio. DKK som følge af højere inflation, hvilket direkte påvirker konsortiets realrentegæld. Valutakurseffekter og engangsomkostninger har bidraget til en stigning på 9 mio. DKK i driftsomkostningerne i forhold til samme periode sidste år.

Mens virkningerne af coronapandemien påvirkede Øresundsbrons trafik og indtægter i hele første kvartal i år, var det først fra midten af marts sidste år, at driften blev påvirket. I gennemsnit kørte knap 6.700 køretøjer per døgn på Øresundsforbindelsen i årets første tre måneder, hvilket kan sammenlignes med knap 14.600 køretøjer per døgn i samme periode sidste år.

Pendlertrafikken faldt med 38,4 procent, hvilket er betydeligt mindre end faldet på 61 procent i den samlede personbilstrafik. Godstrafikken steg med 0,7 procent i forhold til tilsvarende periode sidste år, hvoraf lastbiler over 9 meter steg med knap 5 procent.

– Langsomt men sikkert ser vi nu et lille opsving i trafikken sammenlignet med januar. Godstrafikken var stabil i hele 2020, og i år er den faktisk stigende i forhold til samme periode i 2019, siger Linus Eriksson.

Øresundsbro Konsortiets indtægter faldt med 112 mio. DKK til 291 mio. DKK i første kvartal, hvoraf vejtrafikindtægterne faldt med 113 mio. DKK.

– Man forventer at være nået langt med vaccinationerne til sommer, og vi forventer en øget fritidstrafik, men i betragtning af rejseanbefalinger og krav om negative test eller coronapas, vurderer vi på nuværende tidspunkt, at dette års trafik og indtægter vil være på linje med 2020, siger Linus Eriksson. 

Vejtrafikudvikling under 2021

Trafik per dag
2021
, jan-mar

Trafik per dag
2020
, jan-mar

Udvikling
trafik (%)

Udvikling
trafik
(antal)
Trafikudvikling 
2021 vs 2019 
Personbiler* 5.002 12.827 -61,0% -7.825 -67,6%
BroPas Fritid 954 4.260 -77,6% -3.305 -81,1%
BroPas Business 720 2.195 -62,4% -1.476 -69,8%
BroPas Pendler 2.946 4.782 -38,4% -1.835 -48,2%
Kontant 382 1.591 -76,0% -1.209 -79,7%
Godstrafik** 1.660 1.649 0,7% 12 3,1%
Lastbiler > 9 m. 1.466 1.414 3,7% 52 4,9%
Varebiler 6-9 m. 195 235 -17,1% -40 -9,1%
Busser 21 89 -76,6% -68 -82,1%
Totalt 6.684 14.565 -54,1% -7.882 -61,0%

* Personbiler er inklusive personbiler med anhænger og motorcykler.
** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 har muliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer.   

Grundet afrunding kan nogle af værdierne afvige.


Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – mar. 2021 Jan – mar. 2020 Udvikling
Indtægter vej 155 268 -113
Indtægter jernbane 130 129 1
Øvrige indtægter 6 6 0
Indtægter i alt 291 403 -112
Driftsomkostninger -64 -55 -9
Andre driftsomkostninger - - 0
Afskrivninger -68 -73 5
Resultat af primær drift 159 275 -116
Finansielle poster -28 -10 -18
Resultat før værdireguleringer 131 265 -134
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 330 64
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 23 81
Periodens resultat 484 410

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Pressebilleder: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron

Kontakt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig ved Øresundsbro Konsortiet, på +45 33 41 61 15 eller jsa@oresundsbron.com for mere information. 

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia