Tættere bevoksning lokker nye fuglearter til Peberholm

Report this content

Gulbug og løvsangere har nu etableret sig på Peberholm, hvor plantelivet i stigende grad vokser til.

Naturen på den kunstige ø Peberholm, som blev bygget som fundament for Øresundsbron, har fået lov til at udvikle sig uden indblanding fra mennesker. Udviklingen er gået meget hurtigere, og har budt på en langt større mangfol-dighed og variation, end forventet.

Der er efterhånden registreret mere end 550 plantearter, 700 insektarter og cirka 30 arter af ynglefugle, den grønbrogede tudse samt pattedyrene mus og hare på øen.

For første gang er der blevet fundet en kragerede i et birketræ, og sangfuglene gulbug og løvsanger, som normalt trives bedst i skove og krat. Samtidig er der en lille tilbagegang i de arter, som har det bedst med helt åbne områder. Der er stadig gode muligheder for fugle, som foretrækker åbent terræn, som eksempelvis måger, viber og enkelte terner, men det er tydeligt, at naturen på Peberholm er i forandring.

Det store antal gæs (bramgæs og grågæs) har efterhånden skabt et tyndt lag af tørv, som danner grobund for mosser og planter.

Medier kan hente pressebilleder fra Peberholm via linket herunder. Billederne må kun bruges i redaktionelle sammenhænge, og copyright skal angives på følgende måde: ”Foto: Peter Brinch, Øresundsbron”.

https://client.peterbrinch.com/oresundsbronpeberholm2017

Yderligere information

Sanna Holmqvist +46 706 760 976

Jens Genders +45 61145997

Øresundsbrons pressevagt +45 33 41 61 16

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. 400.500 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner