Vegetationen bliver tættere, selvom tørken er nået til Peberholm

Peberholm er ligesom resten af Danmark og det sydlige Sverige ramt af tørke, men øen har indtil videre klaret sig relativt godt. Vegetation bliver stadig tættere, og det betyder udskiftning i fuglelivet. 

Selvom tørken har sat sit præg, er den kunstige ø Peberholms vandhuller endnu ikke helt udtørrede, og øens planter blomstrer fortsat. Den kødfarvede gøgeurt klarer sig særlig godt, da den trives med den specielle jordbund, som med en kombination af højt kalkindhold og ler er med til at holde på vandet.

Fuglelivet bærer præg af, at buskadset stadig bliver mere og mere tæt, hvilket i stigende grad presser de arter, som foretrækker lav, åben vegetation. Der er stadig mange måger på øen, men de mere sjældne silde- og stormmåger er gået tilbage til fordel for sølvmåger, der bedre kan yngle i områder med tæt buskads.

Gæssene, som kan lægge reder inde under buskene, holder også fortsat skansen, og så er der kommet flere småfugle til, som holder til i krat.

I søerne findes der grønbroget tudse, som dog forventes at være negativt påvirket af den tørre periode. Og så er der fundet en ny art grøn frø på Peberholm, som ikke er blevet set på øen før.

Fakta om Peberholm
Peberholm er en kunstig ø, som anlagt i forbindelse med Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige. Øen er 4 kilometer lang og 400 meter bred, og forbinder Øresundsbron og Øresundstunnelen. Helt særligt har Peberholm fået lov til at udvikle sig på naturens egne præmisser, og øens plante- og dyreliv har selv fundet vej til øen uden menneskelig indblanding.

Fotos fra presseturen
Medier kan hente pressebilleder fra Peberholm via linket herunder. Billederne må kun bruges i redaktionelle sammenhænge, og skal krediteres "Foto: Mads Damgaard/Øresundsbron".

Fotos: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron/1075163

Kontakt Øresundsbrons pressevagt for yderligere information: +45 33 41 61 16

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner