1. kvartal 2020

Report this content
Læse original

1. kvartal 2020

  • Nettoomsætning SEK 9.504 mio. (9.471 mio.), som renset for valutakurseffekter giver en vækst på 0,2%.

  • Driftsresultat SEK 314 mio. (162 mio.)

  • Periodens resultat SEK 263 mio. (56 mio.)

  • Resultat pr. aktie SEK 0,13 (0,03)

  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter SEK 757 mio. (435 mio.)

Coronapandemiens effekter

  • Marginal finansiel påvirkning i kvartalet

  • Virksomheden klassificeret som samfundsvigtig

  • Øget sygefravær

  • Ændret kundeadfærd

Kommentar fra Annemarie Gardshol, direktør og koncernchef

Årets 1. kvartal kan inddeles i to faser: Før og efter coronavirussets udbredelse i Norden. Indtil medio marts var udviklingen tydeligt positiv, og samlet set er kvartalets omsætning på niveau med sidste år. Driftsresultatet udgjorde 314 mio. (162 mio.) SEK, hvilket er en markant forbedring i forhold til samme kvartal sidste år og tilfredsstillende i den aktuelle situation.

Forandringspresset er stadig stort. Effektiviseringsprogrammerne forløber planmæssigt, hvilket ruster os til fremtiden. Vi fortsætter med at vokse inden for e-handelslogistik og oplever, at brevkunder vender tilbage fra konkurrenter. Dialogen med begge ejere fortsætter i en positiv ånd, og der er varslet en ny udredning af postlovgivningen i Sverige. 

Situationen ændrede sig medio marts på grund af coronapandemien. Vi er ligesom vores kunder og resten af branchen udfordret af lukkede grænser, problemer med transportkapacitet, øget sygefravær og markant ændret kundeadfærd. PostNord har en vigtig samfundsmæssig opgave, og vi har fokuseret på at sørge for sikker levering af hensyn til vores kunder og modtagere – samtidig med, at vi passer på vores medarbejdere. De nordiske landes forskellige restriktioner på grund af pandemien har også påvirket vores marked. Mængderne af udvalgsvarer til butikkerne er f.eks. faldet markant, samtidig med at efterspørgslen efter levering til døren er steget kraftigt i hele Norden. Det lykkedes os hurtigt at opfylde det sidstnævnte behov. Selve pandemien har imidlertid ikke haft nogen direkte indflydelse på brevmængderne i kvartalet.

Vores virksomhed har trods pandemien fortsat sine aktiviteter i overensstemmelse med strategien for at kunne håndtere digitaliseringen. Den nordiske aftale med DPDgroup, som giver mulighed for pakkelevering til og fra Norden i Europa, blev for nylig forlænget. Der er desuden indgået en ny aftale om det danske og svenske marked med Staples Solutions, en af Europas største leverandører af kontor- og forbrugsmaterialer. På det svenske marked forbereder vi et pilotprojekt om omdeling hver anden dag i efteråret. I Danmark fortsætter dialogen med politikerne om en ny aftale om postbefordringspligten. Den nuværende aftale udløber medio 2020. Strålfors gennemfører fortsatte effektiviseringer i den fysiske produktion samtidig med en udvidet satsning på 3D-print.

Vi har også arbejdet på at påvirke branchen i en bæredygtig retning i form af mindre luft i pakkerne, og vi har præsenteret vinderne af den prestigefyldte logistikpris PostNord Logistics Award. 

I kvartalet har vi udgivet danske frimærker i anledning af dronningens 80-års-fødselsdag og kåret de vindende bidrag i den populære svenske konkurrence Min hund på frimærke.
Vi arbejder nu ligesom alle andre virksomheder proaktivt sammen med kunder og medarbejdere med at tage ansvar. Mange borgere og virksomheder i Norden er afhængige af, at vi kan levere og leve op til den danske og svenske befordringspligt. I tider som disse bliver det særlig tydeligt, at PostNords samfundsnyttige aktiviteter er vigtige. Jeg er under de aktuelle omstændigheder derfor ekstra stolt af vores virksomhed og den gode kvalitet, det er lykkedes os at fastholde. Jeg vil også rette en stor tak til alle vores fantastiske medarbejdere, som konsekvent holder fast i at opfylde vores kundeløfte.

 

Ved yderligere spørgsmål kontakt:

PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Magnus Larsson. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 22. april 2020 kl. 13.15 (CET).
 

Abonner

Dokumenter og links