2. kvartal 2019: Fortsat fokus på styrket e-handel og en bæredygtig brevvirksomhed

Report this content
Læse original

2. kvartal 2019*

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.514 mio. (9.503 mio.), hvilket giver et organisk fald på 1%
  • Driftsresultatet udgjorde SEK -70 mio. (-901 mio.)
  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 95 mio. (68 mio.)
  • Periodens resultat var SEK -171 mio. (-901 mio.)
  • Resultat pr. aktie var SEK -0,09 (-0,45)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 492 mio. (1.862 mio.)

*Koncernen anvender IFRS 16 Leasingaftaler pr. 1. januar 2019. I overensstemmelse med IFRS 16 er sammenligningstallene ikke omregnet.

Kommentar fra Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef

Resultatet blev forbedret i 2. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Den igangværende omstilling til et tydeligere fokus på e-handel og bæredygtig brevvirksomhed giver resultater. Forandringspresset er stadig højt, og effektiviseringsprogrammerne forløber planmæssigt og med gode resultater i alle virksomheder. PostNord fortsætter med at vokse inden for e-handelslogistik og oplever også, at brevkunder vender tilbage fra konkurrenter.

- Markedsvæksten inden for e-handel fortsætter, og det giver en god vækst i vores tredjepartslogistik- og e-handelsrelaterede virksomhed. Vi investerer i moderne teknologi og mere plads i terminalen i Langhus i Oslo-regionen for at kunne håndtere volumenvæksten i Norge. Investeringen bidrager til at udvide vores kapacitet og giver mulighed for fortsatte effektiviseringer. Det skaber samlet set gode forudsætninger for yderligere at styrke vores position på det norske marked, siger Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef.

Levering er en vigtig del af købsoplevelsen ved e-handel. Derfor er det positivt, at det pilotprojekt, vi i første halvår har gennemført i Danmark med pakkebokse kaldet Nærbokse i samarbejde med virksomheden SwipBox, er blevet godt modtaget af modtagerne. I Sverige har det nye varebrev, som er sporbart og kan leveres til døren, fået en lovende start. Modtagerens mulighed for at få leveret til døren eller til en pakkeboks giver frihed til ikke at skulle indrette sin hverdag efter leveringen.

- Afvejning af bæredygtighed løber som en rød tråd gennem vores udviklingsarbejde. I maj udsendte vi E-barometeret, som sammenfatter svenskernes e-handel i 1. kvartal. En af konklusionerne er, at 3 ud af 4 forbrugere er villige til at betale mere for bæredygtig levering. Derfor er det opmuntrende, at PostNord ifølge de svenske forbrugere er det mest bæredygtige logistikvaremærke. Det fremgik af Europas største varemærkeundersøgelse med fokus på bæredygtighed, Sustainable Brand Index, som blev offentliggjort i april. Udmærkelsen er en bekræftelse af, at vi er på rette vej med vores bæredygtighedsarbejde, siger Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef.

PostNord har i perioden haft en fortsat stabil og høj brevkvalitet i både Danmark og Sverige. I Sverige oplever vi en aktuel tendens til, at brevkunder, som tidligere har forladt PostNord, nu vender tilbage. Sverige har i perioden indgået en ny rammeaftale om brev- og pakketjenester for kommuner og landsting med SKL/Kommentus Inköpscentral.

Tilpasning af virksomheden til en stadig faldende efterspørgsel efter breve fortsætter, og der er gennemført produktivitetsforbedringer både i Danmark og Sverige. Alligevel har det fortsatte volumenfald haft stor betydning for det økonomiske resultat, og det vil i fremtiden være en udfordring at skulle kompensere for faldet alene med interne aktiviteter. Det er nødvendigt at opdatere den nuværende postlovgivning i Danmark og Sverige, og det vil kræve bred politisk vilje at sikre en økonomisk bæredygtig brevtjeneste på sigt. Den igangværende dialog med både den danske og den svenske stat er konstruktiv.

Vi har i kvartalet etableret en ny organisation, og fra og med 1. juli har koncernen en ny, forenklet og mere omkostningseffektiv organisation.

- Ændringerne er et led i PostNords udvikling og betyder bl.a., at ejerskabet for produkter og tjenester nu er placeret i landeorganisationerne og dermed tættere på kunderne og den daglige virksomhed. PostNord er midt i et paradigmeskift på grund af digitaliseringen, som medfører ændrede kommunikations- og forbrugsmønstre. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for deres indsats i andet kvartal. Det glæder mig, at vi er nået et godt stykke i den rigtige retning, og at den kurs, vi har lagt, giver resultater siger Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01 

Kontaktperson: Malin Nordén. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 17. juli 2019 kl. 11.00 (CET). 


Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links