Ændringer i PostNords koncernledelse

Report this content
Læse original

Efter den omorganisering, der blev indledt den 9. april, hvor Annemarie Gardshol blev udpeget som konstitueret koncernchef og Lena Larsson som konstitueret CFO for koncernen, består koncernledelsen fra og med 1. juli 2019 af følgende personer:

 • Annemarie Gardshol, chef for PostNord Sverige og kst. koncernchef
 • Lena Larsson, kst. CFO
 • Peter Kjær Jensen, chef for PostNord Danmark
 • Robin Olsen, chef for PostNord Norge
 • Ylva Ekborn, chef for PostNord Strålfors
 • Kristina Lilja, chefjurist og chef for Legal and Staff Functions
 • Jan Starrsjö, kst. chef for Nordic Strategy & Solutions
 • Charlotte Svensson, kst. chef for Digital Products, Channels & Development
 • Björn Ekstedt, CIO

Følgende personer forlader den 30. juni PostNords koncernledelse:

 • Anders Holm, chef for Nordic Solutions
 • Mikael Wikner, kst. chef for Operations & Technology
 • Thomas Backteman, chef for Corporate Affairs
 • Tim Jørnsen, chef for forretningsområdet eCommerce & Logistics

Ændringerne i PostNord er et led i det omstillingsarbejde, der skal ruste PostNord til at håndtere de store forandringer, der sker på brev- og pakkemarkederne. PostNord har brug for på en fleksibel og effektiv måde fortsat at omstille sig for at tilpasse virksomheden til det voksende pakkemarked og de faldende brevmængder, men samtidig sikre høj kvalitet og god service.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner